Paragliding Slovenia • View topic - Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

   


Poglej nove vpise na foumu za zadnji dan ali zadnjih 7 dni.

Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Vse o politiki raznoraznih organizacij. Pohvale, graje, priporočila...

Moderator: Iv@nl

Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby SrečkoJ » Sun Dec 07, 2014 15:57

--- Konec septembra smo po »neuradnih kanalih« izvedeli, da na Ministrstvu za infrastrukturo, Sektor za letalstvo, pripravljajo neko zadevo, kjer bi bila notri tudi registracija jadralnih padal in jadralnih zmajev.
Nato smo bili v povezavi z Agencijo za civilno letalstvo RS (CAA), kjer so povedali, da jim bodo poslali njihovo mnenje in pripombe glede tega, seveda v smislu, da je to neumnost in da to ni potrebno za nas, kakor tudi ni nikjer v Evropski skupnosti.
To se nam je zdelo zaenkrat dovolj, saj je CAA strokovni organ, katerega bi naj upoštevali.

Konec oktobra smo bili zopet po »neuradnih kanalih« seznanjeni, da niso upoštevali pripomb s strani CAA in da gre stvar zelo hitro naprej, tako da bi se znalo zgoditi, da bi bila zadeva lahko že kmalu v sprejemanju, podpisovanju s strani ministra in objavi v Uradnem listu.


--- Našli smo tudi spletno povezavo z osnutkom tega Pravilnika o oznaki državne pripadnostI, registrskih in drugih oznakah, ki je bil menda nato še malo spremenjen, vendar 20. člen ostaja isti:
"Oznaka državne pripadnosti in registrska oznaka za balone brez posadk, modele, jadralne zmaje in jadralna padala ter za vsak drug zrakoplov z največjo dovoljeno lastno maso, vključno z gorivom, ki ne presega 70 kg, morajo biti na identifikacijski ploščici."


--- Sredi novembra smo sestavili dopis, katerega smo jim poslali uradno preko pošte, prav tako pa tudi preko maila. Vsebina dopisa:
»Naša zveza združuje slovenske proste letalce, to je pilote jadralnih padal in jadralnih zmajev. Šteje 950 članov.
Izvedeli smo, da se pripravlja Pravilnik o registrskih oznakah, oznaki državne pripadnosti in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih, v katerem se v 20. členu zahteva registrska oznaka in oznaka državne pripadnosti tudi za jadralna padala in jadralne zmaje. Osnutek pravilnika smo našli tudi na spletu.
Pri pripravi takšnih zadev je normalno, da se v razpravo povabi in vključi tudi stroka iz področja, na katerega se spremembe nanašajo. To so seveda Agencija za civilno letalstvo, Letalska zvezo Slovenije in Zveza za prosto letenje Slovenije, kar pa vsaj glede tega člena ni bilo storjeno.
V predpisih in pravilnikih ostalih držav v Evropi tega, kar bi naj vi zahtevali, ni nikjer predpisanega. O tem bomo pridobili potrdila in vam to tudi poslali. Tega niti ne predpisuje noben mednarodni dokument, zato je skrajno nesmiselno in neprimerno, da bi v Sloveniji uvedli takšno stvar. Gospod Alojz Krapež, vodja sektorja za letalstvo, je podpredsednik Sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), kjer imajo celo zapisano, da je ena najpomembnejših nalog prav sprejem mednarodnih standardov. Kaj bomo pa potem zahtevali od pilotov, ki pridejo k nam leteti od drugod? Vsi vemo, da je ta zvrst letenja zelo močno povezana tudi s turizmom, predvsem v Vipavski dolini, Posočju in Karavankah, kamor pride leteti ogromno število tujcev.
Naprošamo vas, da ustavite postopek sprejemanja ter da v 20. členu umaknete 1. odstavek, ki govori o omenjenih zadevah.
O zadevi bomo obvestili tudi evropsko krovno organizacijo prostih letalcev EHPU, katere člani smo, ter Letalsko zvezo Slovenije.
Sklep upravnega odbora zveze je da, v kolikor boste nadaljevali s sprejemanjem, bomo o celi zadevi, to je o načinu priprave in sprejemanja ter o morebitnih nepravilnostih, obvestili javnost preko medijev, izvedli pa bomo tudi vse postopke, ki bodo v skladu s pravnim redom.«


--- Povezali smo se tudi z Agencijo za civilno letalstvo in Letalsko zvezo Slovenije, ki jim je prav tako poslala pripombe, oboji pa smo jih zaprosili za sklic sestanka.Tekst maila Letalske zveze Slovenije:
»Prebrali smo predlagani pravilnik o oznakah in registraciji, kjer se, če prav razumemo, predvideva tudi registracija jadralnih padal in zmajev.
Naše stališče je do tega predloga odklonilno, razlogi za to pa so številni.
Jadralnih padalcev je v Sloveniji cca. 2000, vsak pa poseduje vsaj dve padali, mnogi tudi več - skladno z različnimi nameni uporabe (padala za v hribe, za prelete, za akrobacije, ...).
Življenjska doba tekmovalnega jadralnega padala za prelete je največ eno sezono, zaradi izgube vrhunskih letalnih lastnosti se neredko menja tudi med sezono.
Uvedba registracij bi pomenila ogromno birokratsko delo, povezano tudi z velikimi stroški.
Jadralna padala in jadralni zmaji niso registrirani nikjer v Evropi. Na vsakem krilu je našita etiketa, kjer je naveden tip, serijska številka, leto proizvodnje in varnostni test. Uporablja se predvsem za nadzor ustreznosti letalne naprave (test) in pa za nadzor plovnosti (tehnični pregled na dve leti).
Prosimo vas, da predlog registracije jadralnih padal in zmajev umaknete. V kolikor bi želeli dodatna pojasnila, smo vam na razpolago za srečanje ali pogovor.«


--- Vse članice Evropske zveze za prosto letenje (EHPU), katere člani mo in šteje okoli 100 000 jadralnih padalcev in zmajarjev, smo zaprosili za podatke, kako je stvar urejena pri njih. Iz odgovorov smo dobili potrjeno, da se v nobeni državi Evropske unije evidenca in registracija ne zahteva. Predsednik EHPU je sestavil o tem tudi dopis in ga dal sekretarju v pošiljanje na naslov našega Sektorja za letalstvo in v vednost ministru za infrastrukturo.


--- Vse zgoraj navedeno ni bilo upoštevano. Dne 3.12.2014 smo prejeli dopis iz Sektorja za letalstvo, v katerem nas obveščajo, da se po 78.točki 17. člena Zakona o letastvu smatra jadralno padalo in jadralni zmaj kot zrakoplov in da mora biti po prvem odstavku 20. člena istega zakona vsak zrakoplov vpisan v register zakoplovov RS ali drugo ustrezno evidenco.

V telefonskem razgovoru s svetovalko, po prejemu njihovega dopisa, nam je bilo povedano, da bo to veljalo za jadralna padala in jadralne zmaje z lastništvom v RS. Tudi sklicevanje sestanka se ji ni zdelo potrebno in omembe vredno. Še enkrat je potrdila napisano v koncu njihovega dopisa:
»Navedeni predlog pravilnika bo poslan v objavo«

Predloga pravilnika se trenutno ne da zaslediti nikjer na spletu. Ni ga na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo, niti na spletni strani E-demokracija, kjer bi naj bili objavljeni vsi predpisi, ki bi naj bili v postopku priprave.


--- V vodstvu ZPLS smo v zadnjih tednih zelo aktivno pristopili in delovali k reševanju te zadeve. Ker kljub našim naporom k sodelovanju nismo bili upoštevani, bomo še naprej delovali v smeri preprečitve zaostritev na področju prostega letenja in za spoštovanje mednarodnih standardov. V naslednjih dneh bomo imeli sestanek UO ter vsek naših članov, ki bi lahko kakorkoli pripomogli pri reševanju te zadeve s svojo voljo, znanjem in izkušnjami (konec koncev tudi s poznanstvi na višjih nivojih,če je potrebno, kar je na žalost praksa v Sloveniji). Poiskali bomo argumente v zakonih in pravilnikih, na katere se bomo lahko opirali, smiselno pa bi jih bilo potem predstaviti širši javnosti v obliki informiranja javnih medijev, prav tako pa v obliki peticije, ki bi jo podpisovali naši in tudi evropski prosti letalci in zmajarji.


za UO ZPLS:
Srečko Jošt
SrečkoJ
jastreb
 
Posts: 303
Joined: Thu Nov 24, 2005 13:26
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby ducy » Sun Dec 07, 2014 16:27

Ne me je*at !!!!! :evil: :( :shock:

Če pa to naredijo.... pol pa, res ne vem ....
... kreteni ... nimajo pojma. Naj registrirajo še kolesa.. pa tud sobna.... za tem pa še vse športne copate...pa tud sobne..!!

Srečko in vsi ostali, velika hvala za trud!!! ter za trud še naprej. Upam da nam nekako uspe to preprečit.
... če ne pa protestirat ... vsi jp padalci spomladi s preletom čez Brnik.
exploring the 3rd dimension
User avatar
ducy
jastreb
 
Posts: 325
Joined: Fri Jul 07, 2006 20:19
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby SrečkoJ » Sun Dec 07, 2014 17:18

Citiram vsebino dopisa, ki je na koncu podpisan s strani vodje sektorja Alojza Krapeža pripravijo mu ga verjetno drugi, v tem primeru že omenjena svetovalka):

" V zvezi z vašim dopisom z dne 17.11.2014, v katerem predlagate brisanje prvega odstavka 19. člena predloga Pravilnika o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah, vam sporočamo, da mora biti vsak zrakoplov vpisan v register zrakoplovov Republike Slovenije ali v drugo ustrezno evidenco (prvi odstavek 20. člena Zakona o letalstvu).

Iz 78. točke 17. člena izhaja, da med zrakoplove štejemo tudi jadralnega zmaja in jadralnega padala. Iz navedenega sledi, da je potrebno tudi jadralnega zmaja in jadralnega padala vpisati v evidenco, ki jo v skladu s četrtim odstavkom 20. člena Zakona o letalstvu vodi pravna ali fizična oseba oziroma agencija.

Nadalje prvi odstavek 21. člena Zakona o letalstvu določa, da zrakoplov, registriran v Republiki Sloveniji po tem zakonu, mora imeti oznako državne pripadnosti: »S5« in predpisano registrsko oznako.

Navedeni predlog bo poslan v objavo."


To, da bo poslan v objavo, mi je povedala v telefonskem pogovoru, pomeni, da bo poslan v objavo v Uradnem listu !
Glede sestanka je povedala, da ni potreben,da so nam vse odgovorili v dopisu. Glede tega, da to ni nikjer v EU mi je povedala, da pri nas pač bo tako. Za tujce je potrdila, da jim ni potrebna evidenca in registracija. Ni mi pa znala odgovoriti, kaj si misli o tem, da bom jaz in še ogromno drugih imel padalo, ki bo "uradno sposojeno" od mojega bratranca ali prijatelja iz tujine in mi ga je dal v uporabo, da ga letim tu.
SrečkoJ
jastreb
 
Posts: 303
Joined: Thu Nov 24, 2005 13:26
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby Turčin » Sun Dec 07, 2014 17:38

Če prav razumem ... 20. člen:
Arso bo moral registrirati svoje vremenske balone (saj so brez posadke!).
Modelarji bodo pridno registrirali svoje štiridesetcentimetrske model(čk)e s pogonom na gumico (saj so lažji od 70 kil!)
Miklavž se je izmazal. Če birokrati pohitijo, pa bosta Dedek mraz in Božiček že morala odnesti čedalje bolj popularne otroške quadrokopterčke registrirat, preden jih bosta 'potalala' ...
Če razumem malo drugače, pa bodo morali na cunjo pritrditi identifikacijske (najbrž kovinske??) tablice samo XXS padalci, saj - navajam: "jadralna padala ter za vsak drug zrakoplov z največjo dovoljeno lastno maso, vključno z gorivom, ki ne presega 70 kg, morajo biti na identifikacijski ploščici..."

Banana republika Slovenistan!

Mimogrede, prihodnje leto bodo morali biti kmetijski traktorji označeni s posebno trikotno tablo, ki bo pomenila , da je traktor počasno vozilo ...(verjemi, če moreš !)
Turčin
kanja
 
Posts: 279
Joined: Wed Dec 06, 2006 12:02
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby dani » Sun Dec 07, 2014 17:53

Vse to je delo cveta Štrukljevih bedakov, ki z realnim življenjem nima blage veze in razen delat s kruha drek, ne znajo nič drugega. Pokojni Peršl je vedno pravil " Največje zlo človeštva, so študirani bedaki" in tukaj imamo tak primer! Škoda besed in živcev, bo kar bo !!! Butli :badgrin:
User avatar
dani
kanja
 
Posts: 234
Joined: Sat Mar 10, 2007 11:01
Location: Nova Gorica
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby spodbregar » Sun Dec 07, 2014 18:39

Pri čolnih so tudi izjeme http://www.up.gov.si/si/storitve/vpis_colnov/

Predlog;
V register zrakoplovov morajo biti vpisana vsa jadralna padala oz. jadralni zmaji, razen:
jadralnega padala oz. jadralnega zmaja krajšega (razpon) od 200 m ](*,)
Last edited by spodbregar on Sun Dec 07, 2014 21:32, edited 1 time in total.
User avatar
spodbregar
galeb
 
Posts: 75
Joined: Fri Sep 26, 2008 14:33
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby Adam » Sun Dec 07, 2014 19:07

Domnevam, da nobeden od dotičnih odgovornih za predlog zakona ni jadralni padalec, zmajar, modelar ali drug navdušenec, ki mu letenje na tak ali drugačen način predstavlja del življenja.

To, da sprejemajo zakone in člene na meji razumljivega, predstavlja samo dobrobit nenasitnemu primankljaju, a na področju gospodarstva, ki bi moral biti paradni konj, se ne stori ničesar.

Na bruhanje mi gre, ko pomislim na SI, SV, CRP in njihove razpise in vsa sredstva virtualnih projektov, ki so predstavljali dobrobit dotičnih.

Vsa zahvala Srečkotu in ostalim, ki se trudijo spodbiti ta banalen predlog zakona.

Albert Einstein:
Samo dve stvari sta neskončni: vesolje in človeška neumnost, čeravno glede prvega nisem gotov.
Last edited by Adam on Wed Mar 11, 2015 12:46, edited 1 time in total.
Adam
fazan
 
Posts: 5
Joined: Wed Jul 23, 2014 11:28
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby Simch » Sun Dec 07, 2014 19:17

Hvala sloVENija...
If you're not doing it for fun... you're doing it for the wrong reasons!
User avatar
Simch
jastreb
 
Posts: 326
Joined: Tue Jun 20, 2006 23:54
Location: Kobarid - Posočje
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby igor » Sun Dec 07, 2014 21:39

Postopek morebitne registracije po vsej verjetnosti pomeni stroške oz. za bananistan lahek način ustvarjanja prihodkov. Smiselno bi bilo obvestiti medije in jim predstaviti "inovativno" recepturo polnjenja proračuna z nesmiselnimi predpisi, ki jih nikjer drugje v EU ni, oz. zelo poenostavljen nastop birokratov, ter neupoštevanje vseh vpletenih deležnikov (nas) pri oblikovanju predloga. Izključevanje javnosti iz procesa oblikovanja zakonodaje pa je zrcalo bananistan predstavnikov vlade in vpletenih v dotični postopek z imeni in priimki. Predlagam, da se medijem predstavi tole kot oblikovanje dodatnega cuclja na vimah slovenske leteče krave, ki ima vedno manj mleka. Sicer pa hvala Srečo in ostali za trud in reševanje situacije ter za torbice s prvo pomočjo.
LP Igor
igor
galeb
 
Posts: 64
Joined: Tue Apr 11, 2006 11:53
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby SrečkoJ » Sun Dec 07, 2014 22:48

Veliko nam ne bo pomagalo »jamranje«, kletvice, primerjanja s tem kaj bi lahko bilo,…… Pozivamo vse, ki imajo voljo, energijo in mogoče že nekaj znanja o takšnih in podobnih zadevah, da se poglobijo in vključijo v reševanje zadeve. Pred našimi morebitnimi nadalnjimi postopki (pritožba, mediji, peticija, …) moramo, kot sem že zapisal, poiskati argumente, ki nam bodo v pomoč. Za začetek nekaj predpisov in pravilnikov:

Zakon o letalstvu
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6030

Pravilnik o razvrščanju zrakoplovov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6539

Pravilnik o plovnosti zrakoplovov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5867

Zbirka letalskih predpisov
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov ... 072014.pdf

Zbornik letalskih predpisov
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload ... PreV11.pdf

UREDBA (ES) št. 2162008 evropskega parlamenta in sveta
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 16&from=SL

ICAO –anex 7; Aircrafts nationality and registration marks
http://www.dfld.de/Downloads/Annex_07.pdf

Uredba o JZ in JP
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED398

Register zrakoplovov:
http://www.caa.si/index.php?id=91&L=-1%5C%5CNekaj prvih neskladij:


1/ --- V 2. členu predloga Pravilnika o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah (verzija julij 13, kakšne novejše ali celo zadnje verzije se ne da dobiti nikjer) je 12.točka citirana iz Zakona o letalstvu, 17. člen, 78. točka. V njihovem dopisu se torej sklicujejo, da spadajo JP in JZ pod »zrakoplov je vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, razen reakcje zraka na zemeljsko površino«.
Po takšni logiki je zrakoplov tudi vsak papirnat avionček, ki ga vrže desetletni mulc skozi okno, itd….., da o modelčkih niti ne govorimo.

V 3. členu, 1. točka omenjenega predloga pravilnika piše, da so zrakoplovi razvrščeni v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Ko pogledamo prilogo, vidimo, da naših naprav tam ni, torej ne obstajajo (zanimivo, notri je kajt, torej bi morala biti registracija obvezna tudi za kajte).

Jadralnih padal tudi ni v Pravilniku o razvrščanju zrakoplovov, 2. člen, 1. točka (jadralni zmaji na žalost so).

- V razvrstitvi torej sploh ne obstajamo, da smo zrakoplov. Ali se pritožimo na njihov dopis s tole zgoraj omenjeno obrazložitvijo?2/ --- Tudi tole je zanimivo. V iskalniku se najde na strani Pravno-informacijskega sistema stran, kjer bi naj bil objavljen Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred ... =PRAV11632

Spodaj levo nato piše: »Postopek priprave in sprejema tega predpisa«. Ko pa klikneš spodaj desno (E-demokracija), se odpre stran z iskalniki po predpisih v postopku priprave. Tukaj iskalnik ne da nobenega zadetka:
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonod ... e=&status=

Kako naj si državljani sedaj ogledamo predlog pravilnika? Tudi na straneh njihovega Ministrstva za infrastrukturo ga ni (če ga kdo najde, naj napiše povezavo). Piše pa: »Vsi osnutki in predlogi predpisov, ki so v pripravi v ministrstvu, se nahajajo na spletnem podportalu E-demokracija.«
http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_ ... predpisov/
SrečkoJ
jastreb
 
Posts: 303
Joined: Thu Nov 24, 2005 13:26
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby Kastner » Mon Dec 08, 2014 1:55

Ostal sem brez besed :shock:
Last edited by Kastner on Fri Jan 23, 2015 18:15, edited 1 time in total.
Kastner
kavka
 
Posts: 27
Joined: Sun Mar 10, 2013 19:34
Karma: 1

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby SrečkoJ » Mon Dec 08, 2014 10:45

Sestanek UO in vseh, ki bi lahko kakorkoli pripomogli pri reševanju te zadeve s svojo voljo, znanjem in izkušnjami, bo v sredo, 10.12.2014, v gostišču "Pod Jenkovo lipo" v Gradu pri Cerkljah.

Vabljeni!
SrečkoJ
jastreb
 
Posts: 303
Joined: Thu Nov 24, 2005 13:26
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby igorer » Mon Dec 08, 2014 10:58

URA
Fly in peace
User avatar
igorer
albatros
 
Posts: 1426
Joined: Thu Aug 25, 2005 8:50
Location: Škofja Loka
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby SrečkoJ » Mon Dec 08, 2014 14:04

Se oproščam, nisem navedel ure. Dobimo se ob 18. uri.

LP
SrečkoJ
jastreb
 
Posts: 303
Joined: Thu Nov 24, 2005 13:26
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby atasmrk » Mon Dec 08, 2014 15:34

Ta utemeljitev, da jadralna padal in zmaji morajo tudi biti registrirani, ker pač spadajo pod zrakoplove, je traparija prve klase. Enostavno se doda v uredbo izjemo.

Med googlanjem sem našel, da na Hrvaškem že imajo podobno uredbo:
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1429
je pa že v prvem členu zapisano, da se ne uporablja za zmaje, kar bi lahko po zdravi pameti naredili tudi naši zakonodajalci.
(nekoliko nerodno je, da so pozabili omeniti jadralna padala, kar pomeni da bi po črki zakona Hrvati morali imeti na padalih napisane oznake s črkami velikimi vsaj 50cm, pa tega še ne vedo:)

Mimogrede, po naši genialni definiciji zrakoplova bi res moral registrirat vsak modelček, letečo igračko, papirnatega zmaja, frizbi, helijev balonček...
Seveda pa za njih tudi pridobit spričevalo o plovnosti od ministrstva in certifikat o izpolnjevanju zahtev glede hrupa in emisij od agencije, kar je pogoj za registracijo.
Upam da mi ne bo žal, da sem napisal te ironične ideje, saj jih zna kak uradnik res udejaniti.

Kakorkoli, zaradi takega bedastega in pavšalnega odgovora z ministrstva se bojim, da je odločitev že sprejeta in z argumenti ne bo šlo.
Tudi za kake proteste nas je premalo in pomoje tudi neke široke podpore v javnosti ni, briga poštene ljudi za par norcev k se mečejo s hribov:P
Mogoče se je treba spustit na nivo nasprotnika in res pripravt en prispevek za Preverjeno, kjer znajo senzacionalistično poročat o vsakem dreku,
tako da se predstavi kot da se to tiče vseh državljanov, pa kako sprejemajo stvari mimo stroke itd..
atasmrk
kavka
 
Posts: 21
Joined: Fri May 18, 2012 12:00
Karma: 0

Next

Return to Politika (LZS, ZPLS, FAI ...)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /var/www/vhosts/paragliding-slovenia.si/httpdocs/mkportal/include/PHPBB3/php_out.php on line 33: Creating default object from empty value


Izdelava spletne strani: E NALOG

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...