Paragliding Slovenia • View topic - Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

   


Poglej nove vpise na foumu za zadnji dan ali zadnjih 7 dni.

Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Vse o politiki raznoraznih organizacij. Pohvale, graje, priporočila...

Moderator: Iv@nl

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby gaste » Thu Jan 29, 2015 15:50

Ja res, minister je govoril o zmanjšanju nesreč na račun registracije zračnih plovil - s tem bi se tehnično neizpravno opremo izločilo iz uporabe. Sam pa mislim, da je za nesreče prej kriv človeški faktor (neizkušenost pilotov in neprimerni pogoji za letenje), kot pa tehnično nepopolna oprema. Ali obstajajo kakšni podatki o vzrokih za nesreče? Me zanima, če je bila sploh v kakšnem primeru za nesrečo kriva neizpravna oprema. Tako bi minister dobil odgovor, kaj je vzrok toliko nesrečam in da registracija plovil ne bo rešila problema nesreč.

Sicer pa hvala vsem, ki se aktivno angažirate v tem problemu!
gaste
fazan
 
Posts: 3
Joined: Sun Dec 16, 2012 13:47
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby Jons » Thu Jan 29, 2015 17:08

So nesreče tudi pri modelarjih razlog za registracijo, prosim lepo?
Ajde!
Janez
User avatar
Jons
galeb
 
Posts: 89
Joined: Mon Apr 28, 2008 23:23
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby pidalc » Fri Jan 30, 2015 11:01

Še en prispevek: Svet na kanalu A 28. 01. 2015

http://youtu.be/LiD7mzNxFpE
Tale filmček moraš videti: Devil's Boys on the Flying Sheets
User avatar
pidalc
kanja
 
Posts: 292
Joined: Fri Aug 26, 2005 9:03
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby SrečkoJ » Fri Jan 30, 2015 21:22

--- Kljub našim štirimesečnim poskusom , z ogromno vloženega dela in energije, da z dogovori in predstavitvijo argumentov in razlogov proti vpisu v evidenco, dosežemo spremembo 19. člena spornega pravilnika, so zadnje informacije iz strani oblasti (včerajšnji odgovori na vprašanja novinarke časnika Dnevnik) naslednje:

Kakšen je namen takšne direktive, takšnega pravila - povečanje varnosti, prihodek v državno blagajno?

Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznaka na civilnih zrakoplovih ne posega v področje, ki ga ureja Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu in je v skladu z Zakonom o letalstvu. Nanaša se tudi le na slovenske lastnike jadralnih zmajev in padal. Kot izhaja iz navedene uredbe RS priznava tujim jadralnim zmajarjem in padalcem tudi mednarodno ureditev tega področja in njihovo nacionalno ureditev, karkšna koli že je.
Vse drugo je bilo urejeno že prej in s tem pravilnikom ni bilo spremenjeno.

Jadralne zmaje in jadralna padala se vpiše v evidenco, ki jo v skladu z četrtim odstavkom 20. člena Zakona o letalstvu vodi pravna ali fizična oseba oziroma Javna agencija za civilno letalstvo.

Koliko stane registracija padala?

Vse kar se v zvezi s tem zahteva je, da Agencija za civilno letalstvo ali drug pooblaščeni organ vpiše v evidenco ime lastnika oz. uporabnika, serijsko številko ali drugo prepoznavnost letalne naprave ter datum vpisa. Pričakujemo, da bodo vpisi v evidenco organizirani tako, da bodo zagotavljali najnižji možen strošek za lastnika oz. uporabnika. Menimo, da gre za enostavni upravni postopek, ker v tem primeru ne gre za priznavanje plovnosti letalne naprave, ampak le za evidenčno številko letalne naprave.

Pravilo velja tudi za tujce - zakaj?

Ta ukrep se nanaša izključno na slovenske lastnike zrakoplovov oziroma, če govorimo o letalnih napravah na slovenske lastnike jadralnih zmajarjev in padalcev in vzpostavlja evidenco, ki je določena že z Zakonom o letalstvu.

Poleg vsega padala sploh še ni mogoče registrirati. Kako je lahko prišlo do tega, da je pravilo začelo veljati preden je država poskrbela za njegovo izjvajanje?

Pravilnik se nanaša izključno na oznake na civilnih zrakoplovih.

Glede evidence letalnih naprav je praktično že vse urejeno v Zakonu o letalstvu, kjer je določeno:
20. člen

(obseg registracije, izjeme in predpisi)
(1) Šteje se, da je zrakoplov registriran v Republiki Sloveniji po tem zakonu, če je vpisan v register zrakoplovov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: register zrakoplovov) ali v drugo ustrezno evidenco.
(4) Evidenco ultralahkih in drugih letalnih naprav vodijo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje zlasti glede strokovne usposobljenosti, prostorov, tehnične opremljenosti in organiziranosti, vse glede na vrsto, kategorijo, namen uporabe in težo ultralahke in druge letalne naprave, ter glede na druge pogoje, predpisane v skladu s 30. in 40. členom tega zakona in jih po predhodni preveritvi izpolnjevanja teh pogojev pooblasti minister, pristojen za promet. Če pooblastilo iz tega odstavka ni dano, evidenco vodi agencija.

25. člen
(7) Evidenca iz 20. člena tega zakona vsebuje vse potrebne podatke o ultralahki ali drugi letalni napravi in osnovne podatke o lastniku. Vpis v evidenco se opravi na podlagi ugotovitve osebe, ki vodi evidenco, da so izpolnjeni predpisani pogoji za vpis. Za ultralahke in druge letalne naprave se ne vodi lastninski in bremenski list. Vpis v evidenco izvede oseba iz četrtega odstavka 20. člena tega zakona na podlagi popolne vloge lastnika, pri čemer se smiselno upoštevajo pogoji iz 23. člena v zvezi z enajstim odstavkom 32. člena tega zakona.--- Odgovori so zelo nestrokovni in zavajajoči. 18. člen Zakona o letalstvu pravi: V SLOVENSKEM ZRAČNEM PROSTORU NE SME LETETI ZRAKOPLOV, KI NI REGISTRIRAN. Izjemo lahko dovoli minister (153. člen). O takih oprostitvah ali predpisih se lahko odloča samo, kadar niso v nasprotju z javnimi interesi ali interesi varnosti v letalstvu. To tudi mi predlagamo in dokazujemo, da vpis jadralnih padal in jadralnih zmajev v evidenco nima nobenega vpliva na varnost.
Oni zdaj kar naenkrat v isti košari ločujejo "hruške od jabolk" (tuje letalne naprave od naših). Če pogledamo Uredbo o JZ in JP je edino, kar se v njej omenja glede letenja tujih pilotov ali tujih letalnih naprav, 33. člen, ki govori o priznavanju tujih dovoljenj (pilotskih).
Sporni pravilnik o registraciji se ne ukvarja z dovoljenji pilotov, ampak se v njegovi vsebini govori o letalni napravi, to je o jadralnem zmaju ali jadralnem padalu!!! Ker o letenju tujih letalnih naprav pri nas v naši uredbi ni nobenega omenjanja, je prava neumnost njihov odgovor na prvo vprašanje. Stvari morajo veljati enako za naše in tuje letalne naprave.

Tudi odgovor na zadnje vprašanje je "za lase privlečen". Tukaj ni urejenih dveh stvari:
-ni nikjer predpisanih pogojev, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba ali pravna oseba, ki bi se želela prijaviti, da bi vodila evidenco
-ni predpisa oziroma pravilnika o postopku izvajanja evidence za "druge letalne naprave", kamor spadajo jadralna padala in jadralni zmaji


--- V tem tednu so nas vsakodnevno klicali predstavniki medijev (časopisi, televizijske hiše) ter predstavniki občin in turističnih organizacij iz Slovenije. Zanimalo jih je dogajanje in rešitev problema. Zaenkrat smo jim odgovarjali, da v teh dneh pričakujemo odgovor, ki naj bi bil v skladu z našo predstavitvijo argumentov in predstavitvijo rešitve. Ker bi naj baje (danes nam je bilo obljubljeno) v začetku tedna končno uspeli priti do ministra, bomo počakali še na ta "za njih verjetno nepotreben sestanek", nato pa bo verjetno čas, da gremo v konkretne akcije, ki jih imamo pripravljene, to je informiranje javnosti o celotnih postopkih priprave in sprejemanja pravilnika, trenutnem stanju ter o vseh posledicah, ki jih ta pravilnik in sporni člen prinašata.

ZA ZPLS:
Srečko Jošt
SrečkoJ
jastreb
 
Posts: 303
Joined: Thu Nov 24, 2005 13:26
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby Turčin » Sat Jan 31, 2015 7:58

Na področju umetne inteligence poznajo Turingov (?) test:
Komuniciraš z nekom / nečim v sosednji sobi in skušaš ugotoviti, ali je človek ali 'umetno inteligenten' računalnik.
V tem primeru bi morali dodati še tretjo možnost ...!
Turčin
kanja
 
Posts: 279
Joined: Wed Dec 06, 2006 12:02
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby SrečkoJ » Wed Feb 04, 2015 0:40

V tem tednu ima minister vse dneve zasedene, dogovorjeni smo za sestanek v ponedeljek, 9.2.15.

za ZPLS:
Srečko Jošt
SrečkoJ
jastreb
 
Posts: 303
Joined: Thu Nov 24, 2005 13:26
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby SrečkoJ » Mon Feb 09, 2015 9:45

Prestavljeno na sredo, 11.2.2015.

za ZPLS
Srečko Jošt
SrečkoJ
jastreb
 
Posts: 303
Joined: Thu Nov 24, 2005 13:26
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby pidalc » Wed Feb 11, 2015 23:18

Prispevek o registraciji JP na 24ur 10. 02. 2015.
http://youtu.be/_EvZCXBfD8s
Tale filmček moraš videti: Devil's Boys on the Flying Sheets
User avatar
pidalc
kanja
 
Posts: 292
Joined: Fri Aug 26, 2005 9:03
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby SrečkoJ » Thu Feb 12, 2015 11:29

Izjava Zveze za prosto letenje Slovenije za javnost glede stanja zvezi s Pravilnikom o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih:


V sredo, 11.2.2015, je bil na Ministrstvu za infrastrukturo sestanek v zvezi s Pravilnikom o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih, ki je v veljavi od začetka januarja. V pravilniku je v 19. členu za jadralne zmaje in jadralna padala določeno, da morata biti na identifikacijski nalepki oznaka državne pripadnosti in registrska oznaka. S tem se posledično določa tudi vpis teh letalnih naprav v evidenco.

Na sestanku so bili poleg ministra za infrastrukturo in direktorice Direktorata za infrastrukturo prisotni tudi predstavniki Sektorja za letalstvo, Javne agencije za civilno letalstvo, Zveze za prosto letenje Slovenije in Letalske zveze Slovenije.

Po predstavitvah argumentov in usklajevanjih je bilo s strani ministra obljubljeno, da bo Ministrstvo za infrastrukturo v prihodnjih dneh z dopolnitvijo pravilnika začasno zadržalo izvajanje 19. člena pravilnika in sicer do 31.12.2015. V tem obdobju bosta Ministrstvo za infrastrukturo in Javna agencija za civilno letalstvo uredila pomanjkljivosti glede predpisov o izvajanju tehničnih pregledov jadralnih padal in jadralnih zmajev, ki so predpisani v Uredbi o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu, Javna agencija za civilno letalstvo pa bo pripravila Operativno tehnično zahtevo, v kateri bo določen način izvajanja tehničnih pregledov, pogoji za pridobitev pooblastil za njihovo izvajanje ter postopek vodenja evidence tehničnih pregledov. Aktivno bosta pri pripravi in sprejemanju omenjenih določil sodelovali tudi Zveza za prosto letenje Slovenije in Letalska zveza Slovenije.

Dana obljuba iz strani ministra, glede 19. člena pravilnika, do 31.12.2015 razrešuje tudi problematiko letenja jadralnih zmajev in jadralnih padal, ki so v lasti tujih državljanov.


za Zvezo za prosto letenje Slovenije:
Srečko Jošt, predsednik
SrečkoJ
jastreb
 
Posts: 303
Joined: Thu Nov 24, 2005 13:26
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby cruiser » Thu Feb 12, 2015 14:10

Se pravi da še vedno ne vedo, kaj bodo s tujci, trenuten problem pa prelagajo za eno leto in vztrajajo v smeri, da bo evidenca padal dvignila varnost letenja ?
Kako bo z letenjem v tujini sposojenega padala v Sloveniji ?
A modelčki so sedaj izvzeti iz zakona ?
cruiser
galeb
 
Posts: 55
Joined: Mon Sep 24, 2012 18:01
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby Turčin » Fri Feb 13, 2015 8:54

Pravzaprav je brez veze, da se razburjamo.
Vsak naj bi nalimal na cunjo kos flike za popravljanje lukenj in nanj napisal neko "registrsko številko" po mili volji ter državno oznako Turčije ali pa Kiribatija in zakonu bi bilo zadoščeno! Saj niso predpisali, kdo, kako kaj, kakšna, čigava, ... niti katero 'državljanstvo' mora imeti padalo, ampak samo, da mora biti - in bi bila, amen; nihče ne bi mogel reči, da ni v redu.
Če kdo misli, da se norčujem iz kompletne oblasti Bananarepublike Slovenistan, ima prav.
Če bi 'ablast' priznala, da je 'rodila' neumnost in povprašala po zdravju foteljaške riti, ki so krive zanjo, bi pa začel verjeti v čudeže.
Zdaj samo še čakam, kakšne tablice bodo morali šraufati na gojzarje planinci, pa veslači na kajake ...
Turčin
kanja
 
Posts: 279
Joined: Wed Dec 06, 2006 12:02
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby intermed » Sat Feb 14, 2015 0:49

Podjetje KIG d.d. je najbolj znano po izdelavi registrskih tablic za avtomobile že od leta 1961. Tablice proizvaja tudi za države v regiji (Albanija, BiH in Kosovo) in prodira na zahodnoevropski trg.
rac
intermed
kavka
 
Posts: 29
Joined: Sun Oct 23, 2005 22:26
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby SrečkoJ » Thu Dec 03, 2015 13:46

Na spletni strani ZPLS ai lahko preberete vse o zaključku zadev glede spornega pravilnika. Registracija jadralnih padal in jadralnih zmajev torej ne bo potrebna, sprememba pravilnika je bila objavljena 27.11.2015 v Uradnem listu RS. Ukvarjanje s to problematiko je trajalo točno eno leto in je zahtevalo iz naše strani ogromno angažiranosti. V odnosih z državnimi institucijami in javnostjo se je naša zveza pokazala kot organizacija, ki deluje enotno in strokovno, sami jadralni padalci in zmajarji pa smo ponovno lahko ugotovili, da je dobro delovanje in obstoj zveze ključni pogoj za reševanje raznih zapletov in problemov, ki se lahko pojavijo v praksi.

Zahvalili bi se tudi Agenciji za civilno letalstvo RS, Direktoratu za letalstvo in ministru za infrastrukturo za korektno sodelovanje pri končni razrešitvi problema, ki je vzburil JP in JZ sceno.

http://sffa.org/article/o-registraciji- ... -pregledih
http://sffa.org/sites/default/files/fil ... mber15.pdf

za ZPLS:
Srečko Jošt
SrečkoJ
jastreb
 
Posts: 303
Joined: Thu Nov 24, 2005 13:26
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby matej » Thu Dec 03, 2015 16:21

Super, to je lepše brat kot pa ono o tehničnih pregledih =D>
Hvala za trud!
User avatar
matej
jastreb
 
Posts: 353
Joined: Wed Aug 24, 2005 16:32
Karma: 0

Re: Pravilnik o registrskih in drugih oznakah - JP in JZ

Postby ajak » Thu Dec 03, 2015 17:54

Hvala :) :) :)
ajak
kavka
 
Posts: 41
Joined: Sun Jul 13, 2008 16:29
Karma: 0

PreviousNext

Return to Politika (LZS, ZPLS, FAI ...)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

[phpBB Debug] PHP Notice: in file /var/www/vhosts/paragliding-slovenia.si/httpdocs/mkportal/include/PHPBB3/php_out.php on line 33: Creating default object from empty value


Izdelava spletne strani: E NALOG

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...