Poglej nove vpise na foumu za zadnji dan ali zadnjih 7 dni.

Novice

Novice->Razno   
Jadranje ob poboèju na rahlem vetru

jadranjeOstati na isti višini v rahlem vetru pogosto reèemo praskanje, namreè izkušeni piloti pogosto letijo zelo blizu grebena z namenom, da bi pridobili višino ali pa vsaj zmanjšali svoje propadanje. Ena rešitev za poveèanje možnosti uspeha na takšen dan je pravilna kontrola nad hitrostjo. V šibkih dneh ni dovolj samo letenje s hitrostjo min. propadanja, da bi poveèali možnosti pridobivanja višine. »Kaj?« pravite, » Pri hitrosti minimalnega propadanja je vertikalna hitrost padala najnižja, kako lahko torej zgornja trditev drži?« V šibkih dnevih, spremembah hitrosti vetra, vertikalnega premikanja zraka in spremembah razgibanosti terena so potrebna neprestana prilagajanja za dosežek najboljših možnosti »ostati gor«. Èlanek se navezuje na letenje ob poboèju izkljuèno na dinamiènem dvigovanju in ne na podlagi termiènih vzgornikov. V termiènih dneh je letenje blizu poboèja zelo nevarno in bi se ga morali izogibati.

Hitrost letenja je osnova za poveèanje drsnega razmerja in jadranje ob poboèju.  Èe veter piha pod kotom 90 in hitrostjo 4,5m/s  proti poboèju, ki nima na sebi nobene spremembe oz. razgibano, potem je hitrost minimalnega propadanja idealna pot za pridobivanje višine. Ampak, v veèini primerov nista poboèje in konstanten veter nikoli pravokotna.
Hitrost letenja je osnova za maksimiranje drsnega razmerja pri èemer je treba upoštevati veter in dvigovanje. Primerna hitrost letenja glede na trenutne razmere je cel èlanek zase, zato bom le združil nekaj pomembnih stvari za vse, ki s tem še niste seznanjeni. Obstaja veliko naèinov, ki jih piloti uporabljajo da združijo spušèanje/dvigovanje in smer vetra, vendar tile so osnovni:
•    Leti hitreje proti vetru, za izboljšanje drsnega razmerja
•    Leti poèasneje z vetrom, za izboljšanje drsnega razmerja
•    Ko imaš dviganje, leti poèasneje
•    Leti hitreje, ko si v obmoèju spušèajoèega zraka

To so osnovna pravila, ki pomagajo pilotom izboljšati drsno razmerje svojega padala. V resniènem svetu se morate nauèiti združevati vremenske pogoje in uporabiti ta pravila za izboljšanje drsnega razmerja padala in hitrosti letenja za vse razliène pogoje, ki jih v resniènem svetu najdemo.

Pri jadranju ob poboèju se bolj osredotoèimo na padanje kot pa na drsno razmerje padala. Sledeèe pravilo je prvo pravilo, ki se nanaša na pridobivanje višine kadarkoli ob poboèju:
•    Kadarkoli vam veter in dviganje dovoljujeta pridobivanje višine ali pa vsaj ohranjanje le te pri katerikoli hitrosti, bi morali leteti s hitrostjo minimalnega propadanja. Za vzdrževanje višine ali pa pridobivanje le te, kolikor  je le mogoèe v obmoèju dvigajoèega zraka, je vaše najhitrejše dviganje vedno pri letenju s hitrostjo minimalnega propadanja.

Torej, kar ostane so trenutki ko ne pridobivate višine.
•    Èe jadrate s hitrostjo minimalnega propadanja in priletite v obmoèje kjer izgubite dviganje, bi morali zaèeti leteti hitreje. Kadar ne morete pridobivati ali pa vsaj vzdrževati višine, vedno letite hitreje kot s hitrostjo min. propadanja. Preberi cel èlanek >>>od Iv@nl, Petek, 07 Avgust 2009 13:11, Komentarji(0), Preberi vse
Sreèanje motornih padalcev v Moravskih Toplicah

strk murska sobotaDruštvo motornih padalcev ŠTRK Murska Sobota organizira vikend sreèanje katero bo potekalo v soboto in nedeljo 25. in 26. julija 2009 na vzletišèu Mariè v Moravskih Toplicah. Vabljeni piloti in kopiloti z družinami in prijatelji. Dovoljena uporaba letalnih naprav bo v naslednjih kategorijah;  jadralna padala z motorjem. ( PPG in PPT z enim  ali dvema sedežema).

Za pomoè pilotom podajamo podatke uradnih vzletišè v Prekmurju;
Maric – Morske Toplice   N 46°40'56", E 016°12'14"
Mostje - Lendava  N 46°36'00" E 16°26'14"
Rakièan - Murska Sobota  N 46°37'00"     E 16°10'00"

Za vse prisotne bo na razpolago pijaèa in hrana, ter zabava.
Vse informacije lahko dobite dodatno na naslovu: Jože Zadravec, tel.: 040 413176 ali na email: jzjozef8@gmail.comod Iv@nl, Sreda, 22 Julij 2009 18:21, Komentarji(1), Preberi vse
Termièno letenje

Predstavljam vam TERMIÈNO LETENJE avtorja Martens Burkard Martensa Burkard, ki je napisal vodnik z omenjenim naslovom. Vodnik je prava enciklopedija in po našem mnenju bi to knjigo moral prebrati vsak pilot, ki se odpravlja na xc letenje.

Ko sem vodnik pred kakima dvema mesecema dobil v roke sem že takoj opazil, da je to veè kot le navaden vodnik. Vodnik je na 270. straneh sestavljen iz enajstih poglavij: Termika, termièni generatorji in sprožilci, vprašanja in odgovori na temo termike, oblaki, oblaki in vreme, tehnike centriranja termiènih stebrov, dolinski vetrovi, temperatura, kaj mora vsak pilot vedeti, Bruce Goldsmith triki in namigi.

Vodnik vsebuje do potankosti napisane situacije, ki se nam dogajajo med letenjem, opisuje vse tehnike, nam daje nasvete in nas pouèuje za boljše letenje. Vsekakor sem bil nad branjem zelo navdušen in zvedel nemalo stvari, ki so mi bile do sedaj uganka ali pa sploh nisem vedel, da obstajajo.  V knjigi je veliko namigov in fotografij, ki so jih prispevali zelo znani in uspešni piloti širom sveta (Bruce Goldsmith, Rob Whittall, Mads Syndergaard ... ). Kar nekaj slik in èlankov je napisanih tudi iz Slovenije.

Knjiga je prevedena v kar nekaj jezikov, žal ne v slovenšèino in stane 39 €, ne dvomim pa, da vam avtor ob kolièinskem nakupu da tudi kakšen popust. Naroèite jo lahko na http://www.thermikwolke.decrta

Mitja Janèiè iz vodnika prevedel kratek èlanek na temo Sistematièno iskanje termiènih vzgornikov:

1Dolgo letenje v termiki nebi smelo biti prepušèeno nakljuèju. Zato se mora pilot nauèiti iskati dviganje na sistematièen naèin. Tukaj je nekaj nasvetov, razvršèenih po pomembnosti:

• Edini najpomembnejši dejavnik je veter. Kakšen veter piha? Èe prihaja s severa, bi se moral pilot osredotoèiti na iskanje na severnih, severno vzhodnih in severno zahodnih straneh poboèja.

• Drugi najpomembnejši dejavnik je sonce. Najboljši in najmoènejši termièni vzgorniki nastajajo na obmoèjih usmerjenih direktno oz. pravokotno na sonène žarke, še posebej, èe so obmoèja že dalj èasa izpostavljena segrevanju.

• Kje so sprožilci stebrov? Je kaj oèitnih toèk na terenu?  Ne pozabite, da so najpomembnejši sprožilci vrhi gora! Èe tu ni niè uporabnega (nizek oblak ali pa je gora v senci)  potem išèite nad snežnimi brazdami, vodnimi potoki, avtocestami in ne pozabite na robove senc! Kadar se senca pod oblakom premika po terenu z vetrom, je rob sence na privetrni strani najboljša potencialna toèka sprožilca.

• In še zadnje vprašanje: Kakšne vrste tla so nam na voljo? Gozdna poseka je boljša kot zelen listnat gozd, skalnata obmoèja so boljša kot iglasti gozd (slika desno), gorski pašniki, še posebej tisti, ki jih obdaja gozd, so vedno dobri. Dober pilot pri iskanju vedno upošteva vetrni zanos stebra na podlagi talnih virov.

• Na ravnih tleh pa ni vse tako enostavno. Termièni viri so manj oèitni, ampak nekaj dobrih primerov so polja žit, tla pešèene barve, avtoceste in velika križišèa, reèni breg itd. Beri dalje >>>od Iv@nl, Torek, 30 Junij 2009 17:18, Komentarji(1), Preberi vse
Med padalci bo odslej veè reda

Kobariška obèina je sprejela odlok o prometnem in obrežnem režimu, s katerim odslej toèno doloèa tudi vzletna in pristajalna mesta jadralnih padalcev na Kobariškem. Odlok obenem ureja parkiranje na javnih parkirišèih in urejenih dostopnih mestih ob Soèi in Nadiži ter promet po nekategoriziranih cestah.

Jadralni padalci so najbolj redni obiskovalci Kobariškega in Tolminskega. Na leto je tam veè kot 10.000 vzletov, približno polovico s kobariškega Stola, polovico pa z vzletišèa Kobala pri Tolminu. Neurejeno obmoèje za vzletanje in pristajanje na Kobariškem je marsikdaj razjezilo lastnike zemljišè, saj so jih pristajalci, ki so lahko pristajali, kjer so želeli, motili med delom.

Obèina je po dveh letih vendarle sprejela odlok. »Gre tudi za varnost, saj se zdaj ve, kdo je odgovoren za odpiranje in zapiranje vzletnih mest. Pristajališèa so zdaj najete parcele, da ne bo veè hude krvi,« je pojasnil kobariški župan Robert Kavèiè.

Uradna vzletna mesta bodo poleg najpopularnejšega na kobariškem Stolu pri planini Božca še na Kuku nad Livkom, Ozbenu, na Srednjem vrhu Matajurja in na Krasjem vrhu. Vseh pristajalnih mest je 12. Osrednje bo ostalo ob vstopu v Kobarid pred bencinsko èrpalko, na trda tla pa bodo padalci lahko stopili še v Podbeli, Breginju, Robièu, na Kobariškem blatu, v Magozdu, v Drežnici, v Ladri in pri Idrskem. Dnevna karta za uporabo vzletno-pristajalnih mest bo tri evre. Padalska društva menijo, da bodo s prodajo dovolilnic lahko vzdrževala zemljišèa, stranišèa in zabojnike za smeti.

Odlok bo urejal še režim ob Nadiži, kjer so lani ponekod prviè uvedli parkirnino. Letos bo parkiranje med kampom Podbela in Napoleonovim mostom prepovedano, obèina pa bo uvedla popoldansko karto za parkiranje, ki bo stala polovico dnevne, za katero je bilo treba odšteti pet evrov.

animated cop pilot walk 

VIR: Delo, 11. junija 2009
od Ksenijab, Četrtek, 11 Junij 2009 10:51, Komentarji(8), Preberi vse
Nova spletna stran za male oglase

Delovati je zaèela nova online storitev za proste letalce. Brezplaèni mali oglasi , ki na pregleden naèin omogoèajo pregled in dodajanje rabljene opreme.

Spletna stran bo v kratkem prevedena tudi v ostale jezike in oglaševana po celotnem svetu. Tako bo pripomogla k še veèji možnosti in uspešnosti prodaje vaše opreme.

Želimo vam uspešno prodajo in/ali nakup na spletni strani http://www.gearforfly.com/ !

gearforflyod Iv@nl, Ponedeljek, 18 Maj 2009 11:43, Komentarji(0), Preberi vse
Reševalne akcije GRS Tolmin

GRS Tolmin: Sonèna velikonoèna sobota je na Tolminsko privabila veliko število jadralnih padalcev. Zahtevne razmere za letenje pa so povzroèile kar nekaj padcev in pristankov z rezervnimi padali. Za kar šest takih primerov je operater na Regijskem centru za obvešèanje v Novi Gorici (112) aktiviral gorske reševalce postaje GRS Tolmin.

Ob 14.40 so bili gorski reševalci obvešèeni o padcu jadralnega padalca na poboèje Tolminskega Triglava nad potokom Godièa. Skupina reševalcev se je takoj po obvestilu z vso potrebno opremo odpravila v smeri pristanka. Ob prihodu do padalca, zopet èeškega državljana, ki se pri zasilnem pristanku ni poškodoval, je ta z drevesa že pospravljal svoje padalo. Reševalci so ga pospremili v dolino.

Veliko sreèe v nesreèi je imel 49 letni èeški jadralni padalec. Okoli 15.30 mu je nenadni sunek vetra med jadranjem visoko nad poboèjem Krna èelno zaprl padalo, zatem je v spirali padal navzdol proti poboèjem zahodne stene Krna. Z rezervnim padalom je »pristal« sredi stene na predelu imenovanem Zagon. Med pospravljanjem padala mu je zdrsnilo po grapi. Po kakšnih desetih metrih drsenja se je zaustavil, padalo s sedežem pa se je skotalilo èez steno v dolino. V športnih copatih, brez telefonskega signala in tudi brez radijske zveze s prijatelji je imel veliko sreèo, da so njegov padec opazili obèani v dolini in o tem obvestili gorske reševalce. Zaradi težko dostopnega terena so ti za reševanje zaprosili posadko helikopterja SV, ki je na kraj priletela z zdravnikom in reševalcem letalcem. S pomoèjo elektromotornega vitla so padalca potegnili iz stene ter ga prepeljali v dolino. Odpeljali so ga še v zdravstveni dom, saj je pri padcu utrpel poškodbo roke.

Med 14. in 16. uro so bili gorski reševalci obvešèeni še o padcih jadralnih padalcev na Polovniku nad Trnovim ob Soèi, na Mrzlem vrhu, na Kolovratu in v Tolminskih koritih. V vseh teh primerih je bila pripravljena skupina za posredovanje, pri padalcih pa se je preverilo tudi o toèni lokaciji mesta padca. V dveh primerih se je izkazalo, da se padalca pri pristanku nista poškodovala in sta v dolino sestopila sama, tretji od pogrešanih padalcev pa je normalno pristal pri vasi Srednje v Brdih. Le bateriji radijske postaje in mobilnega telefona sta se mu izpraznili, tako da ga prijatelji niso uspeli priklicati. Za zadnje iskanje padalca v Tolminskih koritih pa je bilo ugotovljeno, da ni šlo za zasilni pristanek in da je jadralni padalec imel le težave pri letenju v razburkanem ozraèju nizko nad sotesko Tolminke. V preteklih letih so se podobne okolišèine za jadralne padalce zelo slabo konèale.


Èe je ta sonèni, praznièni vikend napoved poletne sezone, potem bo ta za reševalce dolga in naporna.

Miljko Lesjak
GRS Tolmin
krn
Mesto padca
krn
Pristal je tik nad prepadom

pilot

Spet v dolini.
od Iv@nl, Torek, 14 April 2009 11:40, Komentarji(0), Preberi vse
Nov naèin prijave na tekmovanja v PGAWC

Po kar dolgi zimi se poèasi zaèenja tudi svetovni pokal v natanènem pristajanju (Paragliding accuracy). Organizacija svetovnega pokala v tej disciplini postaja z leto v leto moènejša, ter prav tako konkurenca in zanimanje za to disciplino. Glavni pobudnik za organizacijo  pa je Matjaž Ferariè, ki ga je z vso resnostjo tudi oživel. Tako je tudi sedež svetovnega pokala v tej disciplini lociran v Sloveniji.

Kot nam je že znano je že veè kot eno leto postavljena tudi spletna stran www.pgawc.org , ki pa je do sedaj služila le za obvešèanje in dodajanje rezultatov posameznih tekmovanj. Letos pa je preko te spletne strani narejeno tudi prijavljanje na posamièno tekmovanje na naèin, kot se prijavijo na tekmovanja piloti v hitrostnih preletih PWC.

Vsak pilot, ki bo sedaj nastopil na kakšnem tekmovanju, ki šteje za toèke svetovnega pokala se mora na spletni strani www.pgawc.org najprej registirati , da postane èlan portala, nato pa preko prijavnega sistema vnesti svoje podatke, ki jih organizator rabi za njegov nastop. Na prijavnem sistemu, pa se vsak tekmovalec samo z enim klikom lahko prijavi na tekmovanje .

Plaèilo startnine poteka preko skupnega raèuna, ki je odprt v Sloveniji. Preko tega raèuna vsak tekmovalec nakaže denar za štartnino, ki pa je enotna za vsa tekmovanja. Višina štartnine pa je zapisana v pravilniku.

Navodila za prijavljanje na tekmovanja najdete tudi pod rubriko FAQ , kjer pa dobite tudi kontaktne naslove za morebitne nejasnosti.

pgawc
od Iv@nl, Petek, 03 April 2009 21:20, Komentarji(0), Preberi vse
Gaea+ tudi z GPS podatki

gaeaplusPodjetje XLAB nadaljuje z razvojem vizualizacijskega orodja Gaea+ . V novi verziji je poleg novih in izboljšanih vsebin na voljo tudi prikaz uporabniških GPS sledi.

Vsebine, ki so jih razvijalci tega orodja v sodelovanju z Geopedio dodali tokrat, bodo navdušile ljubitelje gora. Na voljo so podatki o planinskih koèah in vrhovih, ki ob naloženi GPS sledi postanejo pravi pohodniški vodnik. Na forumu Gaea+ lahko uporabniki izmenjavajo svoje GPS datoteke in jih prikazujejo. Žal pa je bilo ob testiranju ugotovljeno, da orodje pri poizkusu uvoza datoteke formata *.igc ne dela. Orodje je zaenkrat za jadralne padalce in zmajarje še neuporabno, razen, èe imate gps iz katerega lahko izvozite *.gpx datoteko.

Poleg omenjenih so dodani še podatki:
- igrišèa za golf,
- jadralno padalstvo (vzletišèa, pristajališèa),
- letališèa,
- wikipedija,
- 3D foto-realistièna zgradba tehnološkega parka v Ljubljani
gaea  

V okviru evropskega projekta “General Assembly u-2010”, je orodje Gaea+ uporabljeno za prikazovanje GPS sledi v realnem èasu. Spremljati je mogoèe reševalno vozilo na intervencijski poti in ga po potrebi usmerjati. Orodje je integrirano v spletni portal, kar reševalcem omogoèa delo na daljavo.od Iv@nl, Četrtek, 02 April 2009 11:32, Komentarji(0), Preberi vse
Ukrajinski hekerji napadli Paraglidingforum.com

hackerVse, ki ste v teh dneh uprabljali spletni strani www.paraglidingforum.com in Leonardo opozarjamo, da sta bili omenjeni strani žrtev hekerskega napada.

Skrbniki spletnih strani, razen tega,  da imajo IP naslov hekerja, ki prihaja iz Ukrajine ne vedo nièesar o identiteti le tega. Prav tako, ne vedo razloga, zakaj je bil forum napaden poslednièno pa tudi Leonardo, saj stojita na isti bazi. Vsekakor pa so hekerji prišli do podatkovne baze v kateri so shranjeni vsi podatki o uporabnikih, ki so ta forum uporabljali, oziroma so imeli na njemu odprte raèune.

Ekipa se trudi za èimprejšnje ponovno postavitev foruma in leonarda. Vsem uporabnikom pa bodo na e-mail naslove poslana nova gesla. Edina dobra novica pri tem je ta, da se na forumu ni izgubilo skoraj niè podatkov.

Kaj prièakujejo/prièakujemo vsi administratorji pododobnih na isto temo spletnih strani? Èe ste uporabljali na vseh jadralno padalskih/zmajarskih portalih isto geslo (bog ne daj tudi na mailu), vam moèno priporoèamo, da jih èimprej spremenite, èeprav so gesla v podatkovni bazi zakriptirana in jih ne vidi niti administrator. Tudi moè gesla je pomembna! Geslo naj ne bo krajše od osem znakov, sestavljeno pa naj bo iz številk in èrk, niè ne škodi, èe geslu dodate še kakšno veliko èrko in kakšen klicaj ali zvezdico! (primer moènega gesla: $8leTenjE*!)

Ekipa paraglidingforuma se za nevšeènost opravièuje!od Iv@nl, Sreda, 01 April 2009 00:38, Komentarji(0), Preberi vse
3. mednarodni festival gorniškega filma

Rdeèa nit 3. mednarodnega festivala gorniškega filma , 3. mednarodnega festivala gorniškega filma ki bo potekal od 16. do 20. marca, bo gorniška avantura z velikim poudarkom na vzhodnoevropskem alpinizmu.

Festival se bo odvijal v Cankarjevem domu in v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah. Na predveèer otvoritve, v ponedeljek, 16. marca pa bodo v Kinoteki prikazali filme iz 1. in 2. festivala, in sicer Asiemut (Kanada), 20 sekund užitkov (Nemèija), Baffin – otok otrok (Francija), E 11 (Velika Britanija) in film Aleševa šola v Manangu.

Filmi bodo tekmovali v štirih sekcijah

Tekmovalne filme iz 17 držav bodo prikazali v štirih sekcijah: alpinizem; plezanje; gore, šport in avantura; gorska narava in kultura. Projekcije filmov bodo pospremila predavanja vrhunskih alpinistov: letošnji gostje so Rok Blagus, Simon Èopi , Stefan Glowacz, Rado Koèevar, Dave McLeod, Jože Miheliè, Paul Pritchard in Andrej Štremfelj.

Festival se bo uradno zaèel ob 20. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma s projekcijami filmov Tom et je ris, Skrivnost (izven tekmovalnega programa) in Potovanje rdeèega hladilnika. Ob 22. uri pa bo sledilo predavanje Andreja Štremflja: Everest po Zahodnem grebenu leta 1979.

Filme bo ocenjevala mednarodna žirija v sestavi Neva Mužiè (Slovenija), Tanja Grmovšek (Slovenija), Paul Pritchard (Anglija), Giorgo Balducci (Italija) in Igor Košir (Slovenija).
Festival, organizira ga Društvo za gorsko kulturo, se bo konèal v petek, 20. marca z razglasitvijo najboljšega filma ter zmagovalcev v posamiènih kategorijah. Nagrajene filme bodo nato zavrteli še enkrat.

Na koncu naj še enkrat poudarimo, da bo slovenski alpinistièni smuèar, alpinist in jadralni padalec Simon Èopi na festivalu imel predavanje o 14-dnevnem Red Bullovem ekstremnem tekmovanju XAlps 2007.

Na festivalu pa bo predstavljen tudi film Kondorjeva pot o katerem smo na portalu že pisali.od Iv@nl, Ponedeljek, 09 Marec 2009 23:41, Komentarji(0), Preberi vse
Priljubljena in uspešna

 Da bi ugotovili kje na trgu se nahajajo, so v podjetju NOVA analizirali lete na OLC in sicer so se osredotoèili na padalske znamke, kategorije in rezultate. Avstrijska firma je po analizi dosegla odlièen rezultat. Izkazalo se je, da so njihova padala najbolj priljubljena med piloti in da je znamka NOVA najuspešnejša v razredu rekreacijskih padal (1-2/ EN B) ter da se nahaja visoko tudi v športnem razredu (2 in 2-3 / EN C in EN D)!

Po analizi letov na DHV XC so bila NOVINA padala športnega razreda (2, 2-3) daleè najbolj priljubljena tako med piloti moškega kot tudi ženskega spola. NOVA je delila 1. mesto v kategoriji FAI-3 s firmo Advance, medtem ko je dosegla 2. mesto v kategoriji »Open« in »Tandem«. Med »Juniorji« se je NOVA uvrstila le na 5. mesto.

Na OnlineContest.org se lahko preraèunavajo samo rezultati glede na znamko padala (in ne po drugih kategorijah). S 1. mestom in 17% je NOVA zanesljivo prehitela svoje tekmece, saj je druga najuspešnejša znamka dosegla le 11%.

Na XContest.org so lahko izraèuni temeljili le na dveh glavnih padalskih znamkah - Gradientu in NOVI. V kategoriji »open« je prevladal Gradient z 15%, NOVA pa jih je dosegla 13%. V razredih »sport« – 15%« in »standard – 20%« pa je prevladala NOVA.

Avstrijska firma tudi izstopa po svojih dosežkih v preletih – predvsem v dveh najpomembnejših kategorijah kot so rekreacijski (1-2/EN B) in športni razred (2/ EN C).

Tukaj lahko vidite še nekaj primerov:
OLC Razred Regija Rezultati
XContest.org Športni Svet Štirje NOVA piloti med top 10 (4.,6. in 10. mesto)
XContest.org Rekreacijski Svet Šest NOVA pilotov med top 10 (1., 2.,3.,6., 7. in 10. mesto)
XContest.org Športni Avstrija Trije NOVA piloti med top 10 (4.,6.in 10. mesto)
XContest.org Rekreacijski Avstrija Šest NOVA pilotov med top 10 (1.-5. in 8. mesto)
XContest.org Rekreacijski Švica Štirje NOVA piloti med top 10 (1., 6., 7. in 8. mesto)
XContest.org Športni Italija Štirje NOVA piloti med top 10 (1., 2., 6. in 10. mesto)
OnlineContest.org Rekreacijski Svet Osem NOVA pilotov med top 11 (1.-3.,6., 8.,10. in 11. mesto)
OnlineContest.org Športni Svet Trije NOVA piloti med top 10 (4.,6.in 10. mesto)
 
dhv

online contest

Zadovoljen z rezultati, Wolfi Lechner, NOVA direktor, pove: » Predvsem bi se rad zahvalil vsem NOVA pilotom in jim èestital za njihove odliène dosežke. Njihovi leti izražajo našo filozofijo – performance, varnost in zabava– vse v enem. Seveda smo veseli nad rezultati, ker je OLC odprt za vsakogar in tako odraža tudi našo ciljno publiko. Predvsem smo zadovoljni z rezultati v rekreacijskem razredu. V tej kategoriji je MENTOR (1-2/ EN B) prevladal tako kot še nobeno padalo do sedaj. Glede na lanskoletno krizo zaradi neodobravanja padala RA v razredu 2/EN C, smo samo še bolj optimistièni v letu 2009, ko bo zagotovo blestel FACTOR . Prejšnjo sezono je naš TYCOON (2-3/EN D) izboljšal dosežke iz leta 2004, toda v letu 2009 ga bo nadomestil povsem novi TRITON , ki pomeni še en razlog za še lepši pogled v prihodnost.«

nova   made in eu
od MistyDule, Torek, 27 Januar 2009 17:05, Komentarji(2), Preberi vse
AVP Buzet

avpNo, po kar dolgem èasu smo se odloèili, da postavimo AVP postajo tudi v Buzetu, toèneje na startnem mestu Zavoj. Predlog je dokonèno padel s strani moje malenkosti, Puha in Zigota. Sami smo tudi že prispevali 150 €. Ta dan sem opravil kar nekaj telefonskih klicev na to temo in odzivi so bili pozitivni.

Poklical sem g. Staneta Skuka glede cene in dobave (cena postaje je 1050eur, rok dobave od dneva naroèila je 14dni!).

Obvestili smo tudi predsednika Tièev Jozeta Rabicèa o naši nameri in tako je akcija stekla tudi na Hrvaški strani.

Buzet je zanimiva jadralno padalska toèka. Tudi za Slovence. Konec koncev se leti praktièno preko celega leta. Pokrajna je zanimiva in nekoliko drugaèna od preostale Slovenije. Pozimi se odvija na Buzetu tudi Slovenska zimska liga, da niti ne omenjam vse tekme katere so se do sedaj odvijale pod pokroviteljstvom kluba TIÈI in njegovega predsednika Jožeta Rabièa in klubske ekipe!

 V naprej se zahvaljujem za pomoè posameznikov kot tudi klubom.

S to postajo se bomo bolje informirani in upam, da se bo še veè Slovencev v prihodnje odloèalo za letenje na Buzetu. Hvala!


Tema glede vremenske postaje pa je odprta tudi na forumu tukaj !
od tomazcopi, Četrtek, 22 Januar 2009 03:45, Komentarji(0), Preberi vse
XLAB z orodjem Gaea+

gaea pokrajinaSlovensko podjetje XLAB, znano po svojih izdelkih za oddaljeni nadzor ISL Light, je predstavilo trirazsežno vizualizacijsko orodje Gaea+, s katerim na enostaven naèin prikazujejo informacije v kontekstu geografskega prostora v realnem èasu. Rešitev deluje podobno kot znani programski paket Google Earth, vendar ponuja bolj bogat nabor informacij lokalnega znaèaja, kot so ceste, prostorski akti, podatki iz katastra, razliène napeljave (denimo komunalne ali telekomunikacijske), turistiène informacije in še marsikaj. Na obmoèju Slovenije prikazuje natanènejše ortofoto (letalske) posnetke površja, uporablja natanènejši višinski model in ponuja veè vsebinskih podatkov.

Orodje odlikujeta izjemno preprosta uporaba in možnost prilagoditev in predelav glede na potrebe in želje posameznih skupin uporabnikov. Za delovanje Gaea+ ne potrebuje namestitve programske opreme na osebnih raèunalnik, saj je v celoti napisana v javi (zagon neposredno iz spletne strani), pri èemer so uporabili ogrodje NASA World Wind Java SDK, ki v osnovi ponuja boljšo navigacijo kot konkurenèni Google Earth.

Orodje je nastalo v okviru projekta Geopedia.si, saj se je podjetje povezalo z Društvom za digitalizacijo Slovenije, Geopedia. Tam bo Gaea+ vkljuèena kot orodje za trirazsežni prikaz informacij v prostoru. Sodelovanje bo predvsem omogoèalo trajno posodobitve in nove vsebinske podatke. Orodje je bilo še pred uradnim izidom uporabljeno za prikaz rezultatov simulacij poplavljanja slovenskih vodotokov, kar je podjetje XLAB razvilo skupaj z Inštitutom za vodarstvo. Poleg tega so paket Gaea+ uporabili tudi v okviru projekta DEDI, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, kjer je poskrbel za prikaz zbirke podatkov Slovenske kulturne dedišèine.

gaea+ Orodje Gaea+ je uporabno na številnih podroèjih. Med najpomembnejšimi lastnostmi omenimo:

- zmožnost realistiènega prikaza prostora,
- preprosta uporaba in potovanje po prostoru,
- umešèanje poljubnih zbirk informacij v prostor,
- možnost prikaza podatkov v realnem èasu,
- možnost prilagoditev in nadgradenj po meri naroènika.

Med primeri uporabe pri naših strankah lahko navedemo:

- prikaz rezultatov simulacij poplavljanja slovenskih vodotokov,
- umešèanje digitalizirane slovenske kulturne dedišèine v prostor.

Gaea+ je odlièna tudi kot:

- pripomoèek za uèenje, saj omogoèa raziskovanje in spoznavanje Slovenije ter ostalega sveta,
- dodatek pohodnikom in kolesarjem, ki si zaèrtano traso lahko ogledajo, preden se podajo na pot,
- orodje na podroèju urbanistiènega naèrtovanja, prikazovanja prostorskih aktov, razliènih napeljav (plin, voda, elektrika),
- simulator kriznih situacij (nesreèe v gorah, na cestah, poplave)


 

od Iv@nl, Sreda, 21 Januar 2009 12:00, Komentarji(0), Preberi vse
Obèini Tolmin priznanje GRS

grs TolminGorska reševalna zveza Slovenije (GRS) je tolminski obèini podelila priznanje za podporo GRS Tolmin. Med kolegi v Sloveniji imajo tolminski reševalci najveè dela.

Novico je tolminskemu županu Urošu Brežanu v èetrtek sporoèil predsednik zveze Miro Pogaèar.

Gre za prvo tovrstno priznanje v Sloveniji, tolminska obèina pa si ga je prislužila med drugim z ureditvijo pristajališèa za helikopterje in s podporo pri urejanju prostorov gorske reševalne službe. Tolminski gorski reševalci pod vodstvom Žarka Trušnovca že vrsto let opravijo najveè akcij v Sloveniji. Rešujejo v gorah, pomagajo pri prometnih nesreèah, pri nesreèah na Soèi, veliko dela imajo z reševanjem tudi ponesreèenih padalcev in letalcev. Župan se jim je ob tej priložnosti ponovno zahvalil za požrtvovalnost. Na prednovoletnem sreèanju je še povedal, da je obèina v minulem letu opravila veliko nalog, med drugim so dokonèali cesto proti Èadrgu in obrtno cono.

od Iv@nl, Sreda, 24 December 2008 17:55, Komentarji(0), Preberi vse
V južni Afriki postavljen nov svetovni rekord v preletu v ravni liniji

 Nevil HulettVèeraj 14. decembra je pilot Nevil Hulett iz Južnoafriške Republike  postavil nov mejnik v preletu v ravni liniji z jadralnim padalom. Po neuradnih podatkih, bo v preletu, ki je bil dolg 512 km prijavil kar dva svetovna rekorda in sicer: svetovni rekord v preletu 502.2 km in svetovni rekord na napovedan cilj 404 km. Nevil je letel z jadralnim padalom Mac Magus 6.

Vèeraj ob 11:31:52 po lokalnem èasu je s pomoèjo vitla startal v Coppertonu, ki leži 40 km severo vzhodno od mesta Prieska. Njegov let je trajal 7:39:31 s pristankom v Lessotu ob 19:11:23. Njegova povpreèna hitrost leta je bila 65,6 km/h.

Po poroèanju je bil let zelo težaven z veliko moènega vetra in obèasno tudi nizkimi bazami oblakov. S startnega mesta Copperton do Gariep Dama je Nevil letel na višini okrog 1000m. Z zelo poèasnim napredovanjem se mu je uspelo dvigniti na višino 5500 m, kar je bila tudi maksimalna višina dneva (Nevil je med letom uporabljal kisik).

Na vprašanje, kje in kakšni so bili najtežavnejši trenutki pri letu je Nevil odgovoril, da je v neki dolini letel samo 140 m nad tlemi in s hitrostjo 40 km/h v rikverc; zapisal je "I think I am going to die at that moment". Zraven tega mu je nagajala še oprema pri kateri mu ni delala radijska postaja, obèasno pa mu je še kisik uhajal.

Let je bil skrbno naèrtovan:
Nevil je dal lokalnemu vremenarju Deonu gps sled, ki sta jo naredila brata Valiè. Zaprosil ga je za napoved vremena s tem, da mu je povedal kje hoèe vzleteti in kje pristati, saj je že predhodno naredil izraèun, do kje mora preleteti, da bo dosegel znamko 500 km. Deonu je samo rekel "Tell me the day", kar bi pomenilo "Povej mi dan, ko bo vreme za tak prelet". Deon je naredil preraèune ga poklical in mu idealne vremenske razmere napovedal 14. decembra 2008.

Nevil je sicer letel sam, ampak je na zemlji imel prijateljico Penny, kateri je Nevilov GPS vsake 15 minut poslal pozicijo kje se nahaja, tako, da ga je lahko spremljala na tleh, ter se z avtomobilom vozila v smeri njegovega leta.


Nevilov let in podrobnosti o letu dobite na Leonardu tukaj .od Iv@nl, Ponedeljek, 15 December 2008 20:42, Komentarji(0), Preberi vse
7 Strani 1 2 3 4 5 6 ... Zadnji »


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 


Izdelava spletne strani: E NALOG

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...