Poglej nove vpise na foumu za zadnji dan ali zadnjih 7 dni.

Novice

Novice->Razno   
SpeedFlying iz Aconcague

Po enajst dnevnem plezanju v zimskih pogojih na goro Aconcagua (6982 m visok vrh v Južni Ameriki) je GIN-ov pilot Francois Bon izvedel prvi sestop s hitrostnim jadralnim padalom (speedflying) po južni strani te mogoène gore .

Za sestop, ki je bil visok 3000 m je potreboval 4 minute in 50 sekund. "Na velikih višinah se stvari dogajajo zelo hitro!! Padal sem iz neba tik ob steni - bilo je fantastièno" je povedal Francois.

Zelo znamenito Aconcaguino južno steno je prviè preplezala Francoska odprava leta 1954.

Speed flying je relativno zelo mlad šport, pri katerem se malo smuèa malo leti. Je nekakšna mešanica med turno smuko in letenjem pri zelo velikih hitrostih. Krilo, ki se ga uporablja pri speedflyingu je približno na polovici velikosti jadralnega padala in z njim pilot doseže hitrost tudi veè kot 80 km/h. Smuèke omogoèajo vmesno smuèanje oziroma dotik tal (touch-down) po polièkah na stenah, ki so skoraj navpièna.

Po spustu iz Mont Blanca, Eigerja in sedaj na Aconcague, bo Francois nadaljeval z njegovimi drznimi podvigi.

   
  
od Iv@nl, Sreda, 11 Junij 2008 23:57, Komentarji(0), Preberi vse
Primož Podobnik prestopil k podjetju UP

primoz podobnikSlovenski profesionalni pilot v hitrostnem jadralnem padalstvu Primož Podobnik je pred kratkim podpisal pogodbo z novim delodajalcem UP in bo sedaj letel z njihovim tekmovalnim padalom Edge .

Primož je poleg bratov Valiè v zadnjih dveh letih najuspešnejši pilot na slovenskem in svetovnem rangu. Lansko leto je bil njegov najveèji uspeh, zmaga na svetovnem pokalu v Ibarakiju na Japonskem ter na koncu sezone skupno èetrto mesto, letos pa je tudi že pokazal svoje znanje na prvem svetovnem pokalu v Italiji kjer je osvojil drugo mesto. V svetovnem pokalu in na svetovni FAI jakostni lestvici je trenutno na petem mestu.

Primož bo pri tem podjetju pomagal pri razvoju novih tekmovalnih padal skupaj z že sedaj odliènima tekmovalcema Torstenom in Stephanom. Pri UP-ju so ga bo besedah sodeè zelo veseli, prav tako pa tudi on sam.

http://www.primozpodobnik.com

od Iv@nl, Torek, 10 Junij 2008 20:31, Komentarji(0), Preberi vse
198 obratov

tumbling Chrigel Maurer je postavil nov svetovni rekord v infinity tumblingu. Z akrobatskim jadralnim padalom se je zavrtel kar 198 krat, kar je neverjeten dosežek.

Petindvajsetega maja ob devetih dopoldan se je Chrigel pognal 3500 m visoko iz helikopterja nad Grindelwaldom in naredil 198 infinity tumblingov v pièlih petih minutah in petdesetih sekundah. Chrigel jih je naèrtoval 200, vendar je naèrt zgrešil za dva obrata. Vsekakor pa je bil njegov glavni cilj, da podere njegov prejšnji rekord, ki je znašal 155 obratov.

V tem manevru na pilota v vsakem obratu deluje sila približno 7G. " Ta G sila, ki deluje na telo je res ekstremna. Da bom dosegel svoj cilj potrebujem veè treninga, tako, da se moje telo navadi na to silo in pri tem še zmeraj funkcionira dokaj normalno ", je povedal Chrigel po pristanku v Grindelwaldu.

Takoj po pristanku je svoje akrobatsko padalo in opremo zamenjal za opremo s katero je po dveh urah nastopil na svetovnem pokalu v hitrostnih preletih in ta dan tudi tam dosegel odlièno èetrto mesto.
od Iv@nl, Ponedeljek, 09 Junij 2008 13:55, Komentarji(2), Preberi vse
Dondena Mountain Festival 2008

sparavelclaudioalessandrJadralno padalska šola SPARAVEL organizira festival malo drugaèe. Vse skupaj se bo odvijalo na gori Dondena 2186m (v Italiji, južno od Montblanc-a). Festival se bo odvijal 14.-15. junija in je namenjem gorskim oz outdoor športom s poudarkom na jadralnem padalstvu.

Gostje se bodo lahko preizkusili v gorskem teku, kolesarjenju, jezdenju konjev, plezanju, ... in seveda aktivnosti so brezplaène. Organiziran bo tudi pohod oz HIKE&FLY na 3200m in potem letenje iz gore Mont Glacier. Možno si bo sposoditi tudi gorsko padalo NOVA IBEX.

Program dobite tukaj in tukaj .


od MistyDule, Ponedeljek, 09 Junij 2008 13:30, Komentarji(0), Preberi vse
Obvestilo kontrolorjev zraènega prostora

karta V Sloveniji bo naslednji teden sestanek EU na Brdu pri Kranju. V skladu z zahtevami varnostnih služb smo oblikovali in objavili nekaj omejitev v zraènem prostoru. Glede obsega, tako prostorskega, kot tudi èasovnega upamo upamo, da ne bodo bistveno vplivale na aktivnosti športnih letalcev, letalskih klubov in organizacij.

Z namenom temeljite predstavitve omejitev smo le te objavili z :

• NOTAM-i
• AIP supplement (vkljuèuje tudi zemljevide)
• Objava na spletni strani http://www.sloveniacontrol.si/vsebina.php?idm=132


Kratek povzetek

Omejitve veljajo od 09.06.2008 1800UTC (2000 lokalni èas) do 10.06.2008 1500UTC (1700 lokalni èas).

V krogu z radijem 15NM okoli letališèa Jožeta Puènika Ljubljana je od površine zemlje do višine FL180 (5486m) je omejen tako VFR, kot tudi IFR promet z izjemo rednega potniškega in tovornega prometa .

V krogu z radijem 35NM okoli letališèa Jožeta Puènika Ljubljana je od površine zemlje do višine FL180 (5486m) VFR promet mogoè samo pod naslednjimi pogoji :
• pravilno izpolnjen in oddan naèrt poleta (ne glede na klasifikacijo zraènega prostora),
• delujoè radarski odzivniki - transponder,
• odobritve poleta po telefonu (01) 47 34 811 (ob odobritvi Vam bo posredovana koda za radarski odzivnik) in
• vzpostavljena radijska zveza z kontrolo zraènega prometa, oziroma FIC.

V primeru nespoštovanja opisanih omejitev bo kršitelj zraènega prostora predmet prestrezanja s strani vojaških zrakoplovov !

Svetujemo, da letenje v omejenem zraènem prostoru v èasu veljave omejitev izvajate le v nujnih primerih.

Dodatne informacije so na voljo tudi na 031 279 426 (Darko Kranjc) med 08:00 in 20:00 (v primeru zasedenosti boste poklicani nazaj).

Notame za ta èas si alhko ogledate tukaj . Kakšno pripombo pa lahko pripišete tudi v temi, ki je odprta na forumu .

od Iv@nl, Sreda, 04 Junij 2008 16:27, Komentarji(0), Preberi vse
Nova generacija Pro-designovih komandnih roèic

komandne roèiceAvstrijski proizvajalec jadralnopadalske opreme Pro-design je izdelal nove komandne roèice. Roèic je veè vrst, od klasiènih do športnih ter Sensor roèice, ki so namenjene pilotom, ki zaradi veèjega obèutka pri letenju s prsti držijo za komandno vrvico.

Pro-design bo te tri modele roèic priložil zraven novega jadralnega padala, ki ga boste kupili, ter tako skušal pridobiti povratno informacijo pilotov . Prav te informacije so tiste, ki bodo pripomogle k razvoju še boljše opreme. Za vse tiste, ki letite jadralno padalo tega proizvajalca, ter uporabljate že te nove komandne roèice, lahko pošljete komentarje na e-mail naslov: hofbauer@pro-design.at ter v zadevi napišete "handle feedback".

Veè informacij na : Pro-design.at

od Iv@nl, Torek, 20 Maj 2008 11:43, Komentarji(0), Preberi vse
Seeyou za slovence cenejši

SeeyouIz podjetja Naviter , ki se na podroèju informacijske tehnologije ukvarja z izdelavo programske opreme za jadralce, so nam sporoèili, da je cena programa, oziroma kljuèa za registracijo SeeYou-ja, verzija 3.X za pilote iz Slovenije znižana na samo 60€ z vkljuèenim DDV-jem. To je kar 79€ ceneje kot jo je redna cena.
Izdelki podjetja Naviter so namenjeni jadralnim pilotom, zmajarjem in padalcem. SeeYou, SeeYou Mobile in ConnectMe so vsi izdelki njihove blagovne znamke.

Kaj je program SeeYou:

SeeYou je programska oprema za naèrtovanje in analizo poletov jadralnih pilotov, zmajarjev ter jadralnih padalcev. Njegova zasnova mu omogoèa delovanje tako na prenosnih kot osebnih raèunalnikih.
Omogoèa naèrtovanje nalog, urejanje obratnih toèk ter prenos le teh na Pocket PC. Po poletu omogoèa prenos poleta iz GPS naprave, ogled poleta na karti, podrobno statistièno analizo poleta ter podoživeti vse obèutke v trirazsežnostnem prostoru.
Vse o tem programu si lahko preberete na njihovi spletni strani http://www.naviter.si

Delež od nakupov slovenskih pilotov bo podjetje Naviter kot sponzorski denar razdelilo med mlade pilote, ki bodo v tekoèem letu dopolnili najveè 25 let in se bodo v istem letu udeležili tekmovanj FAI in/ali PWC - velja že za letos.«

Veè informacij in naroèila preko email naslova: info@naviter.si
od Iv@nl, Četrtek, 03 April 2008 15:50, Komentarji(0), Preberi vse
Paraglider Manufacturers Association (PMA)

 Nedavno ustanovljena Paraglider Manufacturers Association (PMA), formirana s strani 30-ih dobro poznanih proizvajalcev na svetovnem tržišèu, namerava združiti svoje moèi za delo v organizaciji, ki bo urejala standardne postopke za kvalifikacijo padal in zagotavljala vsem pilotom enotne varnostne standarde, z zelo jasnimi rezultati testiranj.

Po zadnjih sreèanjih v Stubai-cup januarja in DHV v decembru, je bilo sklenjeno, da se nadaljuje podpora obstojeèih institucij ( EN, DHV ), ter se distancira od „vsaksvoje“ klasifikacije.

Sklenjeno je bilo tudi, da se zamenja ime „DHV“(German Association of Hanggliders and Paragliders) za „LTF“(German "Lufttüchtigkeits").

DHV 1 bo odslej LTF1 in tako dalje za klasifikacije narejene v Nemèiji. To odpira možnosti za nove testne inštitucije v Nemèiji, neodvisno od DHV.

Prioriteta je zbliževanje DHV in EN klasifikacijskih procedur, da bo v prihodnje ne bo razlik med padalom klasificiranim LTF v Nemèiji in EN v Franciji.

Nov standart bo temeljil na obstojeèem ( EN 926-2 ), vendar je sklenjeno da se bo dalo veè poudarka na teste spiral ter globokih kolapsov, ter da se bo izboljšalo samo vpeljevanje rezultatov testov v normo. Ker se v bližnji prihodnosti ne prièakuje sprememba EN, bo do nadaljnega v uporabi LTF klasifikacija. Tehniène spremembe standarda bodo predstavljene 1.4.2008, celostna dokumentacija LTF pa je naèrtovana do 1.9.2008.

Torej z veseljem pozdravljamo, da so se proizvajalci vsedli za isto mizo in se dogovorili v nekaj od èesar bomo imeli korist vsi v varnejših in bolj zmogljivih padalih.


Veè si lahko preberete na: http://p-m-a.info

Priprava èlanka : http://www.metuljmania.com
od Iv@nl, Petek, 21 Marec 2008 12:16, Komentarji(0), Preberi vse
Brata Valiè sta se razšla s proizvajalcem padal Macpara

Pretekli teden je padla ena od kljuènih odloèitev v karieri bratov Valiè. Glede na lanske odliène rezultate, sta imela brata precej dobrih ponudb, tako, da je sprememba visela v zraku. Potem ko sta z Macparo dosegla 1. in 6. mesto na svetovni jakostni lestvici, sta sprejela nove izzive. V novi sezoni bo Urban tekmoval za španskega proizvajalca Niviuk, Aljaž pa za korejski Gin.

Pred njima je naporna faza testiranja, privajanja in izboljšave tekmovalnih padal za to sezono. Aljaž je že odletel na Japonsko in Korejo, kjer se bo seznanil z novim delodajalcem in pogoji v novi sezoni. Še dobro, da je letos prva PWC tekma sele maja meseca. Valièema želimo, da bo sprememba vplivala pozitivno na tekmovalne rezultate v sezoni 2008.
od Iv@nl, Petek, 21 Marec 2008 12:01, Komentarji(0), Preberi vse
OPOZORILO DJP Kovk

Naprošamo vse jadralne padalce in zmajarje, da pri pristajanju na travniku poleg picerije Anja, pristajajo èim bliže veterne vreèe (pri beli piki, ki je lepo vidna iz zraka). Pristajajte v radiusu 100m od pike (razen v izjemnih primerih, ko je ogrožena varnost)! Ne pristajajte po okoliških njivah! PREPOVEDANA!!! je vsakršna vožnja z vozili po travniku! Vozila, na(v) katere se nalaga zmaje ali padala, so lahko parkirana pri piceriji Anja ali na desni strani ceste v smeri Ajdovšèina-Ljubljana. Èe se bodo kršitve nadaljevala, bo lastnik travnika le tega preoral. Padalci in zmajarji bomo ostali brez pristajalnega prostora pri piceriji Anja. Še enkrat prosim vse pilote, ki uporabljajo pristanek pri piceriji Anja, da upoštevajo to opozorilo!
Robert Bolko, DJP Kovkod bolko, Ponedeljek, 25 Februar 2008 11:49, Komentarji(0), Preberi vse
Teèaj jadralnega zmajarstva

 V zaèetku marca, natanèneje od 1. pa do 8. marca, se bo v Tolminu odvijal teèaj letenja z jadralnim zmajem.


V prvem tednu bomo opravili zaèetniški teèaj, letenja na terenu ter na koncu polet s tandemom v prisotnosti inštruktorja.
Vse informacije lahko dobite na strani šole TUKAJ

Za kakršnokoli vprašanje pa lahko kontaktirate:

klemencic_matjaz@hotmail.com ali ivan.brovc@siol.net

Poskrbeli smo tudi za cenovno zelo ugodno bivanje v èasu teèaja.
od MRX, Petek, 15 Februar 2008 17:46, Komentarji(0), Preberi vse
Because… Tell us!

Po zelo uspešnem in priljubljenem jadralnopadalskem filmu The Never Ending Thermal prihaja na prodajne police nov fim proizvajalca Ozone z naslovom Because… Tell us!.

Because je kratek film avtorjev Jorge Atramiz in Herminio Cordid, s podobno temo kot epski film The Never Ending Thermal. Za zaèetek promocije je Ozone izdal trailer na katerega lahko dajate tudi vaše komentarje.
Film uradno izide maja.

od Iv@nl, Petek, 15 Februar 2008 14:40, Komentarji(0), Preberi vse
Karina Hollekim

V goste prihaja ena najpogumnejših ženska na svetu, Norvežanka Karina Hollekim, ki bo predavala v bovškem Kulturnem domu v petek 22. februarja. Dan kasneje bo v dvorani hotela Alp svojo avanturo s tekmovanja Red Bull X-Alps predstavil še jadralni padalec, alpinist in smucar Simon Èopi.

 Karina Hollekim bo sicer kot posebna gostja sodelovala na freeride smuèarskem kampu v organizaciji agencije Outdoor Freaks, ki bo potekal od petka 22. do nedelje 24. februarja na Kaninu in pod njim. Kot profesionalna prosta smucarka in B.A.S.E. padalka je v svoji karieri doživela prakticno vse, svoje izkušnje pa bo tokrat delila tudi s slovenskimi navdušenci nad športi v naravi. Karina je edina ženska na svetu, ki se je preizkusila tudi v kombinaciji zgoraj naštetih športov, tako imenovanem "Ski-B.A.S.E.-u" kar ni nic drugega, kot smuèanje po deviških strminah, ki se konèajo nad visokimi prepadi. Smuèar ima na hrbtu B.A.S.E. padalo, na koncu strmine pa zapelje èez rob stene in s padalom varno pristane pod njim. Prikupna Norvežanka je sodelovala tudi v kar nekaj športnih filmih, najbolj odmevna pa sta prav dokumentarec o njeni B.A.S.E. odpravi v Mali, Fatima's Hand in dokumentarec o petih letih njene kariere, 20 seconds of joy. Prav slednji je šele prišel na velika platna festivalov, ter že osvojil nekaj nagrad, med drugim pa ga bomo jutri (14.2.) lahko videli tudi v okviru Festivala Gorniškega filma v Cankarjevem Domu v Ljubljani.

Žal pa se Karinina zgodba ni izognila niti tistemu, èesar si nihèe ne želi - hudi poškodbi!

“20. avgusta 2006 sem padla z neba,” pove Karina, “Zaradi napake na padalu sem na tla priletela s hitrostjo vec kot 100 km/h. Rezultat so bili štirje zlomi levega kolka in 21 odprtih zlomov desne noge. Na sreèo sem jo odnesla s celim hrbtom in glavo… predvsem pa sem ostala živa!”

Zaradi infekcije je desno nogo skoraj izgubila, a z neomajno voljo in veliko truda se je amputaciji uspela izogniti, po letu in pol pa že lahko hodi brez opore. S športom se bo zagotovo še ukvarjala, do takrat pa svoj življenski slog ohranja tudi z odliènimi predavanji s katerimi gostuje po celem svetu. Naslednji petek, 22. februarja, bo tako o svojih izkušnjah, športu kot naèinu življenja, hudi poškodbi in vraèanju po njej predavala tudi v Bovcu.

Simon Èopi, slovenski udeleženec tekmovanja Red Bull X-Alps 2007, nam bo svojo zgodbo s te dvotedenske avanture predstavil v soboto zveèer v dvorani hotela Alp v Bovcu. 850km letenja in hoje od Dachstein do Monaka! Simon se je s konkurenco boril do predzadnjega dne, kljub temu, da si je že na zaèetku avanture poškodoval peto, ter naredil tudi nekaj taktiènih napak. Te so ga stale kilometrov letenja s padalom, v zameno pa je moral pešaèiti z vso jadralno-padalsko opremo na hrbtu in loviti prikljuèek. Slovenija je njegov boj ves cèas spremljala preko interneta, saj je bilo s pomoèjo GPS-a dogajanje moè spremljati v živo. V Sloveniji je za Simona na ta naèin navijalo kar 13.000 razliènih uporabnikov interneta!

Veè o dogodku TUKAJ


Karina Hollekim: http://www.karinahollekim.com

Video:

Karina Hollekim pozimi

Fatima's Hand

20 seconds of joyod Iv@nl, Sreda, 13 Februar 2008 19:31, Komentarji(0), Preberi vse
2. mednarodni festival gorniškega filma

 Od 13. do 16. februarja 2008 bo v Cankarjevem domu v Ljubljani in v Kulturnem domu Groblje v Domžalah 2. mednarodni festival gorniškega filma, letos pod èastnim pokroviteljstvom predsednika vlade Janeza Janše.

Poleg 45 filmov v tekmovalni kategoriji, se boste lahko udeležili še pestrega spremljevalnega programa.

30 priznanih domaèih in tujih gorniških ter avanturistiènih filmov, predavanja vrhunskih alpinistov, predstavitev novih gorniških knjig, razstava gorniške literature in fotografije.

Filmi, uvršèeni v festivalski program, se bodo potegovali za glavno nagrado mesta Domžale ter nagrade za najboljši film, najboljši film o gorski kulturi, najboljši film na temo okolja in gorskih športov ter za najboljši film po izbiri obèinstva.

Karte so že naprodaj na blagajni Cankarjevega doma. Veè na www.imffd.com .


od Iv@nl, Torek, 12 Februar 2008 00:39, Komentarji(0), Preberi vse
Obmoèje nad Bledom in Gorenjsko bodo prekrili baloni

Obmoèje nad Bledom in Gorenjsko bodo prekrili baloni 

Nebo nad Gorenjsko bodo ta konec tedna prekrili baloni, ki bodo sodelovali na balonarskem festivalu na Bledu.
Na tridnevni festival, ki se v organizaciji balonarskega kluba Slovenian skywalkers zaèenja danes, se je prijavilo 20 tekmovalnih ekip, ki se bodo pomerile za pokal, in tri festivalske ekipe, ki bodo v nebo ponesle obiskovalce Bleda.

"Še višje in še dlje"

je misel, ki je vodila balonarski klub Slovenian skywalkers pri organizaciji 42 balonarskih festivalov v Sloveniji in Avstriji ter na Madžarskem in Hrvaškem. Od tega so kar 11 festivalov uspešno izpeljali v Bohinju, ki je že postal tradicionalno vsakoletno prizorišèe balonarjev.

Festival se bo odvijal na Bledu

Tokrat se bo festival odvijal na Bledu, kjer bo glavni štartni prostor pod gradom ob športnem parku. Po meteo meritvah in po posvetu z meteorologom pa se lahko start balonov izvede tudi na drugih rezervnih lokacijah, je v sporoèilu za javnost pojasnil direktor festivala Borut Grögl.

Balonarji se bodo potegovali za pokal

V tekmovalnem delu festivala, ki se ga poleg slovenskih udeležuje tudi sedem tujih ekip z Avstrije, Hrvaške, Èeške, Anglije in Amerike, se bodo balonarji potegovali za pokal v dveh nalogah. V prvi, ki se imenuje Long distance bo zmagal pilot z najdaljšim poletom. Druga naloga pa nosi ime Fly, kar pomeni, da si štartno mesto izbere pilot sam, na oznaèeno mesto pa mora odvreèi marker, s katerim dokazuje svojo natanènost pri ciljanju.

Poleg tekmovanja tudi panoramski užitek

Poleg tekmovanja je namen festivala tudi panoramski užitek. Ker je prelet Alp zaradi specifiènih vremenskih pogojev izvedljiv samo v zimskem èasu, Grögl v teh dneh na Bledu prièakuje veliko ljudi, ki si bodo želeli poleteti nad Triglav in po Gorenjski. Prelet z balonom, ki lahko hkrati sprejme do šest oseb, na osebo stane 150 evrov, v primeru ugodnih vremenskih razmer pa traja tri ure. Otroci se bodo lahko udeležili tudi otroških delavnic, med katerimi se bodo z baloni dvigali in spušèali.

Èeprav se festival uradno zaène šele danes zveèer, pa bo potekal že od dopoldneva dalje. Med celodnevnim programom, ki bo od danes do nedelje zaposloval pilote in njihovo tehnièno osebje ter navduševal obiskovalce, velja še posebej omeniti sobotni noèni dvig balonov s scensko prireditvijo Govorica svetlobe.

 

  od Iv@nl, Petek, 08 Februar 2008 15:30, Komentarji(2), Preberi vse
7 Strani 1 2 3 4 5 6 7 


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 


Izdelava spletne strani: E NALOG

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...