Poglej nove vpise na foumu za zadnji dan ali zadnjih 7 dni.

Napoved vremena
Napoved vremena


 Temperatura na 500hPa ploskvi in zraènem tlaku na 2m.

(nizek tlak oznaèen z rdeèo barvo) ali Na karti lahko vidimo izobare ki povezujejo kraje z enakim tlakom , tam kjer so izobare sklenjene imenujemo to ciklonanticiklon (visok tlak oznaèen z rumeno), èe izobare niso sklenjene in so le v obliki polkroga to imenujemo dolina(nizek tlak oznaèen z roza) ali greben (visok tlak oznaèen z vijolièno). Zrak se pri ciklonu giblje v nasprotni smeri urinega kazalca, pri anticiklonu pa v smeri urinega kazalca. Premikanje zraènih gmot je hitrejše oziroma moènejše èimbolj so izobare skupaj, torej za moèno burjo je znak kadar se istoèasno nad srednjo evropo krepi AC in poglablja ciklon v S sredozemlju! Temperatura na ploskvi 850hPa (približno 1500m). Karta je zelo koristna za doloèanje snežne meje.
Obièajno sneži nekaj 100m pod nièto izotermo (èrta ki povezuje kraje z 0 stopinj na 1500m), vendar moramo biti tukaj zelo pazljivi, saj je to zgolj raèunska vrednost in ne upošteva inverzije ki je pozimi zelo pogost pojav. Za inverzijo pa vemo, da je znaèilno, da se temperatura z višino zvišuje in prav lahko se zgodi da je temperatura, ki jo mi vidimo na karti max. temperatura na tem obmoèju. Po nižinah velikokrat sneži tudi takrat ko je na 1500m raèunska vrednost 0,-1 ali pa celo +1 stopinja!!! Karta prikazuje padavine na 3 ure, pri èemer lahko z veèjo natanènostjo napovemo kdaj bo padavin najveè in kdaj bodo ponehale, plus tega ima tudi narisane niète izoterme oziroma napisano nadmorsko višino kjer je 0 stopinj, tako lahko hkrati s padavinami opazujete tudi gibanje niète izoterme


CAPE IN LIFTED INDEX

Zanimiva karta ki nam pove koliko je možnosti za proženje ploh in neviht in kakšna je možnost za moèna neurja (predvsem poleti).

 CAPE je kratica za "convective available potential energy" , ki jo merimo z J/kg. Naj povdarimo, da gre tukaj za potencialno energijo ki se LAHKO sprosti, ni pa nujno da se BO sprostila. 1000J/kg omogoèa nastanek obièajne nevihte z moènimi sunki vetra, nalivi in bliskanjem... 2000J/kg omogoèa nastanek moène nevihte z orkanskimi sunki vetra, toèo in ogromno lokalno kolièino padavin v kratkem èasu... ekstremnih 5000J/kg omogoèa nastanek tornada in drugih ekstremov.

Lifted index je mera za stabilnost atmosfere in nam lahko veliko pove o proženju ploh in neviht, generalno pa naj bi veljalo približno tako.

>0 ---------- nevihte skoraj povsem izkljuèene
0 do -3 ----- možne razmere za nastanek ali za preživetje neviht
-3 do -5----- nevihte so zelo verjetne
-5 od -7----- možnost za nastanek moènih neviht in neurij
<-7 --------- možnost za ekstremne dogodke(tornadi) Esembelska napoved gfs modela.
To je napoved istega modela z razliènimi inputi, vreme, vemo da je v bistvu eno samo raèunanje in da obstaja razlaga metuljevega efekta no in to je nekaj podobnega... recimo, da raèunalnik zahteva podatek o temp. v LJ ob 00z, in v en primer bodo vnesli 0 stopinj, v drug esembel pa bojo vnesli 0,000001 stopinja in kot se lepo vidi na grafu so izraèuni za prve dni zelo podobni a kasneje, ko se stvar veèkrat potencira pride do zelo velikih odstopanj, pa èeprav je bila razlika v inputu samo za 0,000001. Èrna èrta pomeni povpreèje, rdeèa pa glavni lauf. Napoved vetra na ploskvi 850hPa in pritiskom v nižinah.
Temnejše zelena barva pomeni moènejši veter na 1500m in s tem tudi veèjo verjetnost, da prepiha nižine, smer vetra pa lahko približno doloèite tudi sami, saj smo zgoraj navedli, da se zraène gmote v povišanem tlaku gibljejo v smeri urinega kazalca v ciklonu pa obratno.
Vir:
www.zevs.si
 


Izdelava spletne strani: E NALOG

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...