Poglej nove vpise na foumu za zadnji dan ali zadnjih 7 dni.

Pravila v zraku in na tleh

Pravila v zraku in na tleh

(veljajo za jadralne padalce in zmajarje)

NASVETI IN NENAPISANA (sedaj napisana) PRAVILA

Bonton na vzletišèu :
Èe je gneèa, si padala ne pripenjaj na samem vzletišèu, ampak malo vstran. S pripetim padalom poèakaj, da prideš na vrsto za vzlet.
Ne razgrinjaj padala na vzletišèu, èe ne misliš takoj vzleteti.

Splošni nasveti :
Poglej, preden zaviješ. Ni dovolj, da obrneš glavo samo za 90°. Pogledati moraš tudi nazaj in se preprièati, da ne boš z zavijanjem koga spravil v nevarnost - tudi èe imaš prednost.
Nauèi se spoštovati pravila (osnovna pravila, pravila ob poboèju, pravila v termiènem stebru).Bodi pozoren! Spremljaj druge letalce, v vsakem trenutku moraš poznati njihove položaje, smeri in hitrosti - od tega je lahko odvisno tvoje življenje.
Vzpostavi kontakt z oèmi. Drugi letalci si morajo biti na jasnem, ali jih vidiš ali ne, da lahko ustrezno ukrepajo. Nikoli ne krièi na druge letalce, saj je v zraku slišnost zelo slaba in te lahko soletalec napaèno razume in napaèno odreagira.
Reagiraj dovolj zgodaj in oèitno: èe nimaš prednosti, ne èakaj do zadnjega trenutka, ampak že prej nakaži kaj boš storil.
Ne sili drugih pilotov k temu, da bi se ti morali umikati s poti. Sam se aktivno izogibaj trkom, ne glede na to, kdo ima prednost.


Sreèanje:
Ko se dva letalca
èelno približujeta
eden proti drugemu,
se oba umakneta vsak
v svojo desno stran.
1 2Sreèanje ob poboèju:
Ko se dva letalca,
èelno približujeta
eden proti drugemu
ob poboèju, ima
prednost tisti letalec,
ki ima poboèje na svoji
desni strani. Drug letalec
se mu umakne na svojo
desno.
Prehitevanje:
Pri prehitevanju
poèasnejšega letalca,
moramo paziti, da ga
neovirano prehitimo
po desni strani.
Letalec pred nami, nas
lahko ne opazi,
da letimo za njim.
3 4
Prehitevanje ob poboèju:
Pri prehitevanju
poèasnejšega letalca
ob poboèju, moramo
paziti, da ga
neovirano prehitimo
po desni strani, saj se
s tem izognemo trku,
èe se letalec, ki je pred
nami, nenadoma odloèi,
zaviti stran od poboèja
(v poboèje ne zavijamo!).
Letalec pred nami nas
lahko ne opazi,
da letimo za njim.
5 7
Med letom:
Èe dva letalca letita vsporedno drug ob drugem,
na isti višni (primer na sliki) in se letalec na
desni strani odloèi spreminjati smer,
mu mora levi dati prednost, oziroma
mu mora to omogoèiti.
Prednost ima tisti, ki je na desni strani.

Pristajanje:
Èe je gneèa v zraku, bo gneèa tudi na pristanku - pametno je pristati še preden zaènejo ostali masovno "curiti".
Ko se bližaš pristanku bodi pozoren na to, koliko drugih lealcev je na isti višini kot ti; tudi, èe so daleè stran, boste nad pristankom po vsej verjetnosti skupaj, zato se splaèa dovolj zgodaj pospešeno zbiti višino. Za uèinkovito razporeditev letalcev nad pristankom uporabi
za zbijanje višine šolski krog ali osmice.
Ko pristaneš hitro zvij padalo in napravi prostor za tiste, ki so še v zraku.

Pravila v termiènem stebru:
Nižji ima prednost. Umikaj se vsakomur, ki je pod tabo.
Smer vrtenja doloèi nižji letalec v termiènem stebru.
Kadar se letalci vrtijo v razlièni smereh
(npr. èe se dva termièna stebra združita),
se prilagodi veèini, oziroma se ravnaj po najnižjem.
Ko vstopaš v termièni steber, kjer vrtijo že ostali letalci,
zaèni z vrtenjem v isto smer kot vsi v termiènem stebru.
Ne spreminjaj smeri vrtenja, èe ni nujno.
Èe te nekdo vertikalno dohiteva v termiènem stebru, mu moraš
narediti prostor, da te nemoteno lahko prehiti.


__________________
Viri:
Staša in Alja (gimnazija Viè)
PgForum.com
 


Izdelava spletne strani: E NALOG

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...