Poglej nove vpise na foumu za zadnji dan ali zadnjih 7 dni.

Vertikalna sondaža

Predvidevamo dan

predvidevmomala Jutranji podatki sondaže so objavljeni za 11 ali 12 uro zveèer. Zaradi tega je potrebno spremljati tudi ostale vremenske podatke. Sondaža nam bo pomagala le, èe ni prièakovanih veèjih vremenskih sprememb. Potem lahko prièakujemo, da bo atmosfera v višjih plasteh ostala enaka/podobna in skorigiramo noène temperature in morebitno vlago pri tleh. Ta sondaža nam ne kaže idealnega dneva, veter je moèan, morda se bo polegel? Baza ob hribih naj bi bila na 2000 (zelena barva) in imamo inverzijo na 3000 kar je pozitivno. Na 1500 in 3000 m je precej vlage, prièakuje se oblaèna plast.

Spremljamo vremensko napoved, ki je takrat bila (Iz meseènega biltena ARSO): 26,27 junij Pretežno jasno. Nad zahodno in srednjo Evropo ter severnim Sredozemljem je bilo obmoèje visokega zraènega pritiska, ki je drugi dan nad srednjo Evropo oslabelo. Hladna fronta se je od zahoda bližala Alpam. V višinah je s sevezahodnimi vetrovi pritekal topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 23 do 29 °C.

Torej èe bo jasno, baza na 2000 z inverzijo na 3000 in bo veter malo ponehal je vredno poizkusiti. Modro zarisane èrte pa nam povedo bazo nad hribi kjer je dolina na 700 m temperatura zraka pa bo verjetno podobna kot na 200 metrih. Baza bo tam nad 2500. Imamo vzhodno/severno tendenco, ki nam bo pomagala uiti iz alpskih dolin.Razlaga (Krivulje) krivulje

Na sliki spodaj so ( od vsake je ena povdarjena):
- modra temperature zraka
- vijola temperatura rosišèa
- zelena temperatura dviganaja suhega zraka (suha adiabata)
- svetlomodra temperatura dviganja vlažnega zraka (vlažna adiabata)
- èrna je temperatura zraka katerega bi dvigali, èe bi imel na tleh (200m nadmorske) okoli 26 stopinj in temperaturo rosišèa 7 stopinj.

Zakaj in kako se dviga suh in vlažen zrak si preberite v priroèniku o vremenu. Podrobna razlaga na naslednjih slikah.

 

 

Analiza na podlagi dejanskih podatkov - sondaže ob 12.baze Osnova (Baze.gif)
Desna èrna krivulja je izmerjena temperatura zraka, leva pa temperatura rosišèa. Do okrog 2000 m nad morjem (800mb) bi se mu temperatura ob dviganju spreminjala po suhi adiabati, od tam po vlažni. To je oranžno zarisano na spodnji sliki. To se dogaja ob gorski pregradi, ko se zrak prisiljeno dviga ob hribu zaradi vetra. Na okrog 2000 imamo bazo.

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

baza2 Malo veè (Baze2.gif)
Gorska dolina - Trenta :
Višina tal je okrog 700 m, temperatura zraka okrog 26 stopinj (rdeèa pika). Èe potegnemo po Suhi adiabati in rosišèu vzporednice, dobimo približno na 2600 bazo ob hribih (oranžno preseèišèe). Ta nastane zradi prisilnega dviga - dolinec ali splošni veter dvigne zrak navzgor ob hribih. Od tam se zrak dviga po vlažni adiabati. V kolikor ne bi bilo hribov (ali vetra) bi bila prosta konvekcija (oblak) na stièišèu temperature zraka in vlažne adiabate (rumeno narisana krivulja). Zelo verjetno šele ob moèni rdeèi èrti, èeprav se kratko stakneta že prej. Višina proste konvekcije bi bila 4800 in oblak bi bil do nekje 6000m (dokler sta skupaj vlažna adiabata in temperatura zraka). Do te situacije zelo verjetno ne bo prišlo ker imamo nad 2500 invertivno plast, ki zavira dviganja.

Zakljuèek: nad Tolminom je baza na okrog 2000m , nad Trento na okrog 2600m. Veter: ne premoèna severna tendenca. Ozraèje za Tolmin stabilno, za Trento še vedno stabilno èeprav malo manj (pogojno stabilno ?).

 


labilne razmere
Labilne razmere (Labilne.gif)
Vlažna adiabata in temperatura zraka se sekata in v primeru višjih temperatur od predvidenih lahko pride do prekomernega razvoja. Dovolj bi bili že 2 stopinji veè od predvidenih in pridemo v podroèje nestabilnih razmer. Kot je omenjeno v prejšnji sliki bi višja temepratura od predvidene povzroèila nestabilno situacijo. Glej vijola krivuljo in levo od nje obarvano podroèje ki pomeni oblak (nevihtni). Njegova višina je v obmoèju kjer je vlažna adiabata desno od temeprature zraka , moè pa je odvisna od razlike temepratur, oziroma veèja kot je površina (viola podroèje) veèjo moè ima. Do labilnih razer lahko prihaja tudi zaradi spremenjenih lastnosti dotekajoèega zraka višjih plasti atmosfere ( padec temeprature ), zato je potrebno spremljati napoved.

 

 

 


 

Na sliki posneti istega dne, pa si lahko ogledate kako zgleda taka sondaža oziroma vreme, višina baz v realnosti.

 

TriglavTakole vidim in spremljam sondaže, kar mi pomaga razloèiti bolj dober dan od dobrega. Ali še bolje: ostati doma, ko dan ni primeren za letenje.

Sondaže (tudi arhiv za nazaj) najdete na:
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
http://www-frd.fsl.noaa.gov


Sondaže za Ljubljano objavljeno na naših straneh spremljam le kot informacijo. Podatki so objavljeni le do 3000m, kar je premalo da bi lahko predvidevali dan. Vsekakor pa dopolnijo sliko dneva. Za SZ Slovenijo je najbližja objavljena sondaža za Udine (koda LIPD ali 16044).

___________________________________________________________________________

Temo pripravil Simon Èopi profil ZS

 


Izdelava spletne strani: E NALOG

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...